Санников - Знаки присутствия - Знаки присутності

С книгами, рекламируемыми на сайте, можно лично ознакомитьсявступив в клуб Эсхатос, или оформив заявку по целевой программе.
Санников - Знаки присутствия
Современная протестантская теология
Від середини ХХ ст. почала відбуватися теологізація найрізноманітніших загальнофілософських, світоглядних і практичних аспектів буття. Як зазначає багато дослідників, сучасна ситуація характерна тим, що «відбувається повернення релігії в політику, економіку, культуру і публічний простір, а в глобальному значенні слова – у всю реальність як таку». Пошук відповідей на межові питання буття відбувається серед найрізноманітніших верств суспільства.
 
Відомий американський соціолог Пітер Бергер у праці «Десекуляризація світу. Глобальний огляд» стверджує: «Сьогодні світ, за окремими винятками... настільки ж шалено релігійний, як і раніше, і навіть іноді більш релігійний, ніж у минулому». Така ситуація змушує дослідників переоцінювати усталені парадигми розуміння релігійності та методологію її вивчення.
 
Іншою важливою особливістю сучасної релігійної ситуації стає перенесення фокусу всередині богословського простору та гуманітаристики на антисцієнтистські начала. Сакраментальний інструментарій і мову почали використовувати не лише філософи, антропологи, історики, а й богослови, які спеціалізуються в «далеких» від сакраментології галузях богословського знання й належать до богословських шкіл різних конфесійних і позаконфесійних груп. Літургійне оновлення, що почалося в католицизмі ще наприкінці XIX ст., а в православ’ї – на початку XX ст., до середини ХХ ст. охопило практично всі напрями протестантизму й особливо активно виявляється в нових релігійних групах – й у християнстві, й поза ним. 
 

Санніков Сергій - Знаки присутності. Хрещення в контексті баптистської сакраментології

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2019. 584 с.
Серія «Сучасна протестантська теологія»
ISBN 978-966-378-669-8
 

Санніков Сергій - Знаки присутності. Хрещення в контексті баптистської сакраментології - Зміст

Вступ
Труднощі вивчення священнодій
Огляд сучасних джерел
Проблемні поля та дискусія
Стан розвитку питання у східноєвропейському контексті
Методологія, об’єкт, предмет і значення дослідження
 • Розділ 1. Вступ до баптистського сакраментального богослов’я
 • Розділ 2. Методологія сакраментального богослов’я
 • Розділ 3. Загальна та церковна сакраментологія
 • Розділ 4. Історична перспектива і біблійно-богословський аналіз хрещення 
 • Розділ 5. Баптистське богослов’я хрещення
Додатки
 • Додаток 1. Хрещення в донікейський період
 • Додаток 2. Уявлення про хрещення в інших традиціях
Висновки
Список використаних джерел
 

Санников Сергей - Знаки присутствия. Крещение в контексте баптистской сакраментологии

Санніков Сергій - Знаки присутності. Хрещення в контексті баптистської сакраментології - Труднощі вивчення священнодій

 

Вивчати священнодії складно з багатьох причин. Передусім тому, що для учасників будь-яка священнодія видається інакшою, ніж для сторонніх спостерігачів, а спроби пояснити і передати її суть є, зазвичай, малоуспішними. Це стосується не лише індивідуально-психологічного, а й колективно-богословського рівня описів. Інсайдери осмислюють будь-яку священнодію інакше, ніж її бачать дослідники збоку, і це пов’язане, по-перше, із самою природою священнодій – таємничістю та невимовністю духовних переживань, а також зі складнощами опису їх засобами аналітичного аналізу та теологічних побудов. Тому сучасні дослідники, зокрема Джон Капуто (John D. Caputo), частіше говорять про такі явища мовою «слабкого» богослов’я (теопоетики).
 
По-друге, священнодії, як і все духовне життя, є темпоральною системою, яка в принципі не обмежується одномоментними станами. Якщо зробити якийсь одномоментний зріз священнодії, то вона фактично зникає і залишиться тільки її зліпок, зовнішня фотографія. Священнодія, як і мелодія, живе тільки в часі. Як музика, покладена на ноти, вмирає, перетворюючись на її фіксацію, й може ожити лише через реципієнта, так і будь-яка священнодія, спіймана методологією богословського аналізу, в найкращому разі перетворюється на суху схему, а в гіршому – на карикатуру.
 
Інші труднощі у вивченні священнодій пов’язані з дискусійністю цієї теми й усередині конфесій, й у міжконфесійних діалогах, адже такі обговорення стосуються найглибших пластів вірування та найбільш недоторканних і малорухомих точок релігійної свідомості. Досить згадати суперечку Ульріха Цвінґлі та Мартіна Лютера з питання євхаристії на Марбурзькому диспуті 1529 р., яка перешкодила у створенні євангельського союзу й дала неоціненну перевагу Католицькій лізі, що відрізнялася єдністю та ієрархічністю.
 
Для баптистської свідомості аналіз священнодій стає удвічі складнішою темою, оскільки уявлення про них як про таїнства, внаслідок яких відбуваються якісь зміни, а не як про формальні ритуали, які треба виконати, бо так заповідав Христос, часто спричиняє спротив і нерозуміння. Тому словосполучення «баптистський сакраменталізм» для багатьох виглядає оксюмороном або спотворенням справжнього баптизму, а у м’якшій формі – видається контекстуалізацією під впливом православного оточення. Однак парадокс баптистської ситуації, особливо у східноєвропейському контексті, полягає в тому, що, артикулюючи формально-символічний характер церковних постанов і проголошуючи на рівні доктрини реальну відсутність Христа й будь-яких духовних явищ у хрещенні та Вечері Господній, у літургійній практиці баптисти демонструють протилежні погляди.
 
Заявляючи, що хрещення та хліболамання мають винятково комеморативний характер спогадів про реальні події, що відбулися в минулому, баптисти перед хрещенням практикують піст і серйозну духовну підготовку, під час самого обряду здійснюють молитву, зазвичай із піднесенням рук, одразу після хрещення – Вечерю Господню, після якої залишки хліба ніколи не знищують, а дбайливо розділяють між учасниками та вважають Господньою святинею.

 

Санников Сергей - Знаки присутствия. Крещение в контексте баптистской сакраментологии

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2019. 624 с.
Серия «Современная протестантская теология»
ISBN 978-966-378-668-1
 

Санников Сергей - Знаки присутствия. Крещение в контексте баптистской сакраментологии - Оглавление

Вступление
Трудности изучения священнодействий
Обзор современных источников
Проблемные поля и дискуссия
Состояние вопроса в восточноевропейском контексте
Методология, объект, предмет и значение исследования
 • Глава 1. Введение в баптистское сакраментальное богословие.
 • Глава 2. Методология сакраментального богословия
 • Глава 3. Общая и церковная сакраментология
 • Глава 4. История и библейские основания крещального богословия 
 • Глава 5. Баптистское крещальное богословие
Заключение
 • Приложение 1. Крещение в доникейский период
 • Приложение 2. Представление о крещении в других христианских традициях 
Список использованной литературы 
 

Категории: 

Благодарность за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (3 votes)
Аватар пользователя ssannikov