Мак-Грат - Інтелектуальні витоки європейської Реформації

Алістер Мак-Грат - Інтелектуальні витоки європейської Реформації
У книжці відомого оксфордського історика і теолога Алістера Мак-Грата розглянуто інтелектуальні витоки двох головних напрямків Реформації - лютеранського і реформатського.
Як можна пояснити релігійні ідеї першого покоління чільних реформаторів, особливо Лютера і Цвінглі?
Які чинники, інтелектуальні й соціальні, покликали їх до життя?
Чи не слід говорити про «інтелектуальні витоки Реформацій» у множині?
Який зв’язок між Реформа­цією і Ренесансом?
Була Реформація лише одним з аспектів Ренесансу, чи вона має особливе значення в сенсі своєї тематики, передумов, джерел або методів?
Пошук інтелектуальних коренів Реформації, доводить автор, вима­гає детального аналізу тяглості та перервності між двома цими епохами в іс­торії думки та ставить перед істориком ідей і теологом надзвичайно важливі питання.
 

Алістер Мак-Грат - Інтелектуальні витоки європейської Реформації

Пер. з англ. М.Климчука і Т.Цимбала.
К.: Ніка-Центр, 2013. – 344 с.
Серія «Ідеї та Історії»; вип. 1.
ISBN 978-966-521-460-1
ISBN 978-966-521-459-5 (Серія «Ідеї та Історії»)
 

Алістер Мак-Грат - Інтелектуальні витоки європейської Реформації - Зміст

Зміст
Переднє слово
Вступ   
Частина перша Інтелектуальний контекст
Розділ 1 . Обриси пізньосередньовічної релігійної думки
 • Піднесення мирської релігійності
 • Криза авторитету в Церкві       
 • Розвиток доктринального розмаїття
 • Передвісники Реформації        
Розділ 2. Гуманізм і Реформація
 • Гуманізм: проблема дефініції
 • Характерні риси північноєвропейського гуманізму   
 • Гуманізм і витоки реформатської церкви        
 • Гуманізм і витоки лютеранської церкви          
Розділ 3 . Пізньосередньовічне богослов’я і Реформація        
 • Номіналізм: проблема означення       
 • Via modema     
 • Schola Augustiniana modema   
 • Пізньосередньовічне богослов’я і зародження реформатського богослов’я
 • Пізньосередньовічне богослов’я і зародження лютеранського богослов’я  

Частина друга Джерела і методи
Розділ 4 . Письмо: переклад, текст і Передання
 • Середньовічний консенсус навколо пріоритетності Святого Письма для богослов’я
 • Латинський переклад Біблії (Вульгата)
 • Гуман'стичне повернення ad fontes   
 • Критика Вульгати
 • Концепція Передання
 • Принцип Sola Scriptura               
Розділ 5 . Інтерпретація Письма
 • Схоластика: чотирискладниковий смисл Письма
 • Гуманізм: літера і дух 
 • Герменевтика і витоки реформатської церкви
 • Герменевтика і витоки лютеранської церкви
Розділ 6. Патристичний спадок
 • Схоластична рецепція Августина
 • Гуманістична рецепція Августина
 • Патристичний спадок і витоки реформатської церкви
 • Патристичний спадок і витоки лютеранської церкви
 • Висновок: інтелектуальна різнорідність ранньої Реформації
Примітки
Вибрана бібліографія  
Список скорочень        
Покажчик імен


Алістер Мак-Грат - Інтелектуальні витоки європейської Реформації - Переднє слово

 
Пошуки інтелектуальних витоків європейської Реформації XVI століття давно визнано однією з найважливіших справ у до­слідженні інтелектуальної історії. Окремі школи історичної ін­терпретації схильні були відмовляти Реформації в будь-якому релігійному чи інтелектуальному характері, щоби полегшити її аналіз як суто соціального явища. Та попри це, зростає усвідом­лення, що Реформації властивий невилучний інтелектуальний аспект, який потребує і заслуговує на пильну увагу.
 
Ця книжка доводить, що при докладному аналізі навряд чи є підстави говорити про інтелектуальні витоки Реформації як ці­лісного виразного руху, хоч би до якої консолідації ідей дійшло на другому її етапі. Два головні напрямки Реформації - лютеран­ський і реформатський - мали досить відмінні й самостійні ін­телектуальні джерела. З історичного погляду, можна легко про­демонструвати, що вони виникли незалежно один від одного, з теологічного - що вони постали з різного розуміння характеру і способу інтерпретації засад християнської віри. Це дослідження не зачіпає складного питання інтелектуальних витоків радикаль­ної Реформації, але чіткі відмінності в багатьох важливих момен­тах цього руху і від реформатського, і від лютеранського підкрес­люють висновок: цілу європейську Реформацію треба розглядати як наслідок складної і багатогранної низки мікро-Реформацій, кожна з яких спиралася на місцеве розуміння теологічних дже­рел і методів і чия майбутня взаємодія визначила контури макро- Реформації взагалі.
 
Слід одразу сказати, що соціальні чинники не менш важли­ві для сприйняття і передання ідей: чи то релігійних, чи політичних, чи наукових. Спосіб, у який окремі впливові діячі розуміють і приймають ідеї, спільноти, які навколо них розвиваються, та тексти, що виникають із метою їх пропагувати, - важливий невіддільний аспект інтелектуальної історії. Вона визнає надзвичайну вагу ідей у культурі й історії і водночас відводить істотну роль у їхньому розвитку, оцінці й передачі соціальним чинникам. Складну взаємодію соціальних та інтелектуальних чинників добре ілюструє дедалі дужчий із 1510-х років уплив гуманізму в академічних і церковних колах. Хоча інтелектуальні настанови гуманістів у період між 1450-1530 роками змінилися порівняно мало, повага, яку виказувала до них наукова спільнота, суттєво зросла, відповідно зросла роль їхніх ідей і методів у європейських університетах. Отже, соціальний статус групи був важливий для впливу її ідей.
 
У цій книжці розглянуто одне важливе питання: як можна пояснити релігійні ідеї першого покоління чільних реформаторів, особливо Лютера і Цвінґлі? Які чинники, інтелектуальні й соціальні, покликали їх до життя? Пошук інтелектуальних коренів Реформації вимагає детального аналізу тяглості і перервності між двома епохами в історії думки та ставить перед істориком ідей і теологом надзвичайно важливі питання. Сподіваюся, ця книжка долучиться до формулювання цих питань і дасть на них відповіді, хай навіть неостаточні.
 
Моя подяка за сприяння у цій роботі належить багатьом людям. Поштовх до її написання дали мої студенти в Оксфордському університеті, які на свої питання про корені ідей Реформації вимагали кращих відповідей, ніж отримували доти. Перше видання цієї книжки побачило світ 1987 року, зустріли його дуже прихильно. Однак за останні роки багато чого відбулося, і з якогось моменту стало зрозуміло, що потрібне друге видання, яке виправить первісний текст і розширить його засяг.
 
2017-08-07
 
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (5 votes)
Аватар пользователя aleksandroid