Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів
Як відомо, Ісус не залишив нам жодних письмових документів. Чотири Євангелія, що їх ми сьогодні маємо, - це твори пізніших християнських авторів, які доклали зусиль, щоб зафіксувати на письмі відомості про життя і вчення Ісуса, так щоб вони були зрозумілими й значущими для окреслених церковних спільнот І ст. Після смерти та воскресения Ісуса Христа деякі з його послідовників проповідували Євангеліє в Єрусалимі та околицях, тоді як інші подорожували до віддалених країн. Із плином часу при різноманітних обставинах деякі християни записували те, що учні Ісуса оповідали про його слова і вчинки, і таким чином, слова Ісуса і його діяння стали частиною корпусу творів інтерпретованої традиції, відомої під назвою «Євангеліє», або «Добра Новина» (див. с. 5, «Значення слова Євангеліє»). Євангеліє від Матея являє собою компактне зібрання повчань і діянь Господа, упорядкованих у вигляді біографічного нарису. Характерна риса, яка заслуговує на особливу увагу, - це понад шістдесят посилань на єврейську Біблію, які мають на меті довести, що Ісус із Назарета справді виконав чітко визначену кількість пророцтв, що стосуються довгоочікуваного Месії, Сина Давида.
 
Марко написав Євангеліє, що в головних рисах подібне до Євангелія від Матея, хоч його книга є набагато коротшою. Марко змальовує Ісуса не стільки як проповідника, що виголошує довгі промови, а як цілителя, екзорциста й чудотворця. Цікаво, що Ісуса, якого описує Марко, не розуміють навіть його учні, які полишають його перед його смертю. Лише після Ісусового воскресения, як і було передбачено, його учні знову приєднаються до нього (однак у самому тексті Марко не описує цього нового зібрання). Євангеліє від Луки - це перша з двох частин наративу, що описує життя й служіння нашого Спасителя, з подальшим описом історії становлення та поширення Церкви поза межами Палестини. Вважається, що Євангеліє могло бути написане у відповідь на жахливу руйнацію Єрусалима в 70 р. по Р. Хр. Цю подію добре зрозумів автор Євангелія від Луки як таку, що була чітко передбачена Ісусом Христом. Євангеліє від Йоана суттєво відрізняється від попередніх трьох (синоптичних) Євангелій не лише тим, як були відібрані та упорядковані в ньому оповідання про епізоди з життя Ісуса, але й тональністю наративу. Мова Йоанового Ісуса піднесена, навмисно алегорична, насичена символами. Загалом Йоан зосереджується у своєму посланні на ідентичності Ісу- са як Сина Божого, посланого з небес, а не на моральному вченні чи приписах щодо життя та місії Церкви. 
 

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів 

Львів, видавництво «Свічадо», 2019 , 440 стор.
ISBN 978-966-938-051-7 
 

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів - Зміст

 • Значення слова «Євангеліє» Филип Л. Шулер 
 • Синоптична проблема: як ми отримали Євангелія? Девід Л. Дунган та Джон С. Клоппенборг 
 • Бібліотека з Наґ Гаммаді Фредерік Віссе 
 • Церковні канонічні Євангелія: чому лише чотири? Вільям Фармер 
 • Жанр(и) Євангелій Филип Л. Шулер 
 • Євангеліє від Матея Адріян Леске 
 • Євангеліє від Марка Верджіл Гавард і Девід Б. Пібоді 
 • Євангеліє від Луки Семюел Оіїін Аботунрін 
 • Євангеліє від Йоана Тереза Окуре 
 • Лука - автор Євангелія та Діянь апостолів Франсуа Бовон 
 • Книга Діяння апостолів Джастін Тейлор 
Перелік авторів тому  
Перелік скорочень 
 

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів - Значення слова «Євангеліє» (Филип Л. Шулер )

 
Грецьке слово «євангеліє», evangelion має значення «добра звістка», або «благовість». Evanglizomai - це дієслівна форма, яка означає «проголошувати або проповідувати Євангеліє». Термін «Євангеліє» спершу означав винагороду, яку отримував гонець, що сповіщав новину, але досить швидко це значення почали ототожнювати з самим словом «новина». У текстах греко-римського світу, включаючи LХХ, це слово з’являється переважно у формі множини, й існують докази того, що його вживали у культових обрядах принесення подячної жертви за добрі новини. Це слово також з’являється в елі- ністичних текстах, що стосуються культу імператора. Тут обожествлюють особу імператора і день його народження відзначають як euangelion, що означає початок добрих новин для світу. Настала нова ера й розуміння всього світу змінилося. У ті часи таке використання зробило термін «євангеліє» популярним і значущим у греко-римському контексті, але таким же важливим і рівнозначним воно було в первісних християнських спільнотах, оскільки вживалося в значенні «проголошення доброї новини», як наприклад, в Іс. 52, 7 чи 61, 1 (LХХ), де добра новина пов’язана з новиною про спасения й звернена до нужденних. Отже, не дивно, що первісні християни почали вживати обидві форми - і форму іменника, й форму дієслова, все успішніше проголошуючи добру новину греко-римському світові, засвідчуючи, що через смерть та воскресения Ісуса Христа Бог діє цілеспрямовано, щоб принести спасения кожній людині - однаково і юдею, і язичникові.
 
Послання апостола Павла - це найраніші новозавітні письмові документи, в яких слово evangelion безпосередньо стосується Божого акту спасения в Христі Ісусі. Павло вживає цей термін, вкладаючи в нього всеохопний зміст: Євангеліє постає у всій своїй повноті, не вимагаючи ні прикрашання, ні якогось доповнення. Євангеліє Христове - єдине, й іншого бути не може (Гл. 1, 7). Воно створене Богом і було об’явлене Павлові Богом (а не через людського посередника). Авторитет Павла як апостола ґрунтується на Євангелії, яке він визнає Євангелієм про Бога та «його Сина» Ісуса Христа (Рм. 1, 1-5). Це Євангеліє, на яке Павло відізвався і згідно з яким він тепер діє, є історією про Ісу- са Христа (Флп. 2, 6-11), що оповідає про його страждання, смерть та воскресения. Зміст Євангелія має подиву гідну спорідненість із пророцтвом про стражденного Слугу Господнього в Іс. 53. Цього Євангелія абсолютно достатньо для спасения, воно вільно дається Божою благодаттю по вірі, яка виражається в діях кожного вірного. Апостол Павло був покликаний проголошувати Євангеліє про Ісуса Христа окремо язичникам (усім народам). Тому його проголошення Євангелія призначене для необрізаних (Гл. 2, 7). Саме ідея про те, що і юдеї, і язичники можуть розділяти радість спасения через віру в Ісуса Христа і є Доброю Новиною Євангелія. У Церкві термін «євангеліє» набуває літературного значення стосовно перших чотирьох книг новозавітного канону: Євангелія від Матея, Марка, Луки та Йоана. У цих книгах Добра Новина розкривається через історію життя Ісуса Христа, починаючи з історії його народження (та іншими традиціями, що готують читача до подій тексту, що слідують далі), його служіння, смерти та воскресения.
 
Незважаючи на те що Марко - це єдиний автор, який називає свій твір про Ісуса Христа Євангелієм (Мр. 1, 1), цей термін отримав статус канонічного титулу для всіх чотирьох новозавітних переказів про Ісуса разом із кількома іншими нека- нонічними творами, які представляють традиції, пов’язані з Ісусом (Євангеліє від Томи, Євангеліє Істини, Євангеліє від Петра). Отже, Євангеліє стосується доброї звістки про спасения через Ісуса Христа, так само як і послання апостола Павла. Євангеліє також трактують як літературний жанр, до якого шанобливо ставляться в різних християнських спільнотах. Ця література, як правило, передає історію життя Ісуса Христа, що викладена у формі наративної біографії (напр., канонічні Євангелія: див. далі статтю «Жанр(и) Євангелій»), може набувати форми збірки висловів Ісуса (так як у Євангелії від Томи та Євангелії Істини: див. статтю про книги, знайдені у Наґ Гаммаді), або містить матеріал, упорядкований за тематичним принципом (напр., Євангеліє дитинства від Томи). Зрозуміло, що динамічний концепт Євангелія про Ісуса Христа, яке проголошував Павло та інші ранні християнські евангелиста, забезпечив умови, при яких термін «євангеліє» став літературним окресленням для тих книг, які містять історію чи традиції, пов’язані з історією Ісуса Христа.
 

Категории: 

Благодарность за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (6 votes)
Аватар пользователя brat Andron