Говорун - Архімандрит Кирило - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви
Мета цієї книги – показати, що колективне сприйняття сутності церкви її членами змінювалося в історії християнства.
 
Предметом цієї книги є не стільки церква як така, скільки еволюція її самоусвідомлення – те, що власне і можна назвати мета-еклезіологією.
 
Під «мета-еклезіологією» ми тут розуміємо аналіз наявних теорій церкви. Ця дисципліна вимірює коливання теорій церкви та описує їх як безперервний потік, який, по суті, є потоком «свідомості» церкви. Мета-еклезіологія відбиває динаміку самоусвідомлення церкви. Вона розкриває рухливість церкви там, де цього можна очікувати найменше. Водночас вона допомагає визначити обсяг незмінного «я» церкви й ту систему координат, у якій найкраще можна описати церкву.
 
Методою цього дослідження є огляд еволюції еклезіологічних теорій. Ці теорії є відбитком того, як за певної доби члени церкви розуміють, чим є церква, й у такий спосіб фіксують зміни у потоці свідомості церкви Порівнявши їх і проаналізувавши їхню послідовність, можна виявити, як змінювалося самоусвідомлення церкви залежно від історичних обставин.
 

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви

Переклад з англ. Олексія Панича.
К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2018. – 328 с.
ISBN 978-966-378-576-9
 

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви - Зміст

 • Список ілюстрацій
 • Список скорочень
1 Вступ 
 • «Суб’єкт» Церкви
 • Метафори Церкви
 • Нікейські ознаки
 • Концептуалізація церкви
 • Від христоцентризму до еклезіоцентризму
 • Спільне теополітичне самоусвідомлення
 • Боротьба за автономію еклезійного розуму
 • Церкву утворює ієрархія?
 • Виправні хвилі звільнення
 • Переосмислення еклезійного «я» у процесі секуляризації
 • Народні еклезіології
 • Культурні війни
 • Століття еклезіології
 • Нові еклезіологічні linguae francae
 • Конструктивний постмодернізм
 • Експериментальні спроби синтези
2 Апостольські часи: учнівство та братство
 • Марк
 • Матвій
 • Лука
 • Іоан
 • Павл
3 Пізня античність і середньовіччя: симфонія та ієрархія
 • У пошуках критеріїв єдності
 • Еклезіологія Воплочення
 • Пісні єдності
 • Августин
 • Першість
4 Реформації: емансипація
 • Передреформації
 • Мартін Лютер
 • Жан Кальвін
 • Ричард Хукер
 • Католицька Реформація
5 Просвітництво: нове відкриття церковного «я»
 • Романтична еклезіологія
 • Вікторіанська еклезіологія
 • Перший Ватиканський собор
6 Століття еклезіології: дослідження розриву між наявними даними та усталеними поняттями
 • Виклик історичної критики
 • Еклезіологія як соціологія
 • Софіологічна еклезіологія
 • Христоцентрична еклезіологія
 • Die Lebensekklesiologie
 • La ecclésiologie nouvelle
 • Перебіг і наслідки Другого Ватиканського собору
 • Неопатристичні еклезіології
 • Нонконформістські католицькі еклезіології
7 Транстрадиційні еклезіології
 • Євхаристійна та персоналістська еклезіологія
 • Екуменічні еклезіології
8 Постмодерність: визнання множинності
 • Еклезіології визволення
 • Феміністські еклезіології
 • Постліберальні еклезіології
9 Висновок: виявлення змінного та незмінного в церковному «я»
10 Після висновку: до синтези нових еклезіологічних мов
 • Додаток
 • Бібліографія
 • Іменний та предметний покажчик
 

Архімандрит Кирило - Говорун - Мета-еклезіологія - хроніки самоусвідомлення Церкви - Постмодерність: визнання множинності

 
Транстрадиційні еклезіології звертаються до розділеного християнства. Постмодерні еклезіології намагаються звернутися до розшматованого світу. Ознаки постмодерного мислення можна побачити у багатьох еклезіологіях, зокрема й з-поміж тих, про які ми вже згадували. У певному сенсі більшість теорій церкви, висунутих за останні півстоліття, містять деякі елементи постмодернізму. Стенлі Ґренц вважає, що осердям постмодерної еклезіології є ідея взаємин та спільноти. Спільноту в постмодерному контексті розуміють не як сталу структуру, а як плинну реальність, якій притаманна динамічна ідентичність. Саме на ідентичності зосереджуються постмодерні еклезіології. Як показав Аласдер Макінтайр у своїй важливій розвідці з постмодерного богослов’я, ідентичності громади визначаються наративами. Джеймс Макклендон підсумував це спрямування роздумів, визначивши громаду як «спільну участь в розповідному житті покірливого служіння Христу і з Христом».
 
На думку Джерарда Манніона, який у своєму дослідженні приділив особливу увагу відносинам між еклезіологією та постмодернізмом, постмодерний спосіб мислення передбачає відкритість церкви розмаїттям всередині та зовні неї, епістемічну смиренність і відданість діалогам: «Ми, природно, повинні входити в діалог із ширшими суспільствами та світом загалом, отримуючи уроки та наснагу в тому, як нам просувати церкву далі». Манніон запевняє, що постмодерний спосіб мислення є корисним для церкви, оскільки робить церкву відкритою і здатною до спілкування. Визнання множинності та її примирення з єдністю церкви становить істотну складову постмодерного еклезіологічного мислення.
 
Розмірковуючи у цьому ключі, Джон Буркґард визначив п’ять позицій, у яких церква сходиться з постмодерним мисленням і здобуває від цього користь. А саме: церква відкидає (1) дуалістичний погляд на світ, (2) будь-які форми «засадничості», (3) «тоталізацію» і роль метанаративів; (4) загрозу антигуманного нігілізму, а також (5) вітає повернення «іншого» та відносності. Різні елементи постмодернізму можна знайти у багатьох еклезіологічних системах. Є також деякі богословські теорії, що їх можна визнати особливо постмодерними. Вони не обов’язково погоджуються одна з одною і можуть навіть протистояти одна одній. Зокрема, на одному полюсі постмодерного спектру перебуває «рідка церква» (liquid church) Піта Варда, а на іншому розташувався Джон Мілбанк, який визначив свою радикальну ортодоксію як «постмодерне критичне августиніанство» (навіть самий цей термін звучить постмодерно). Подальші стислі описи представлять спектр постмодерних еклезіологій, починаючи з лівого крила і рухаючись праворуч.
 
 

Категории: 

Благодарность за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 9.9 (7 votes)
Аватар пользователя brat Andron