Войтович - Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів

Войтович Леонтий - Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів
Генеалогія Рюриковичів і Гедиміновичів має важливе значення для вивчення політичної історії епохи феодалізму. Князі династії Рюриковичів правили в усіх землях Київської Русі, у більшості князівств, які існували на території колишньої Київської Русі у XII-XVI ст. і у Російській державі до 1598 р. Представники династії Гедиміновичів правили у Литві, на українських і білоруських землях, у Польщі і Чехії. Обидві династії були зв’язані з багатьма правлячими родами Європи.
 
З них походять кілька десятків родів, представники яких залишили, слід в історії Східної Європи. Дослідження генеалогії Рюриковичів і Гедиміновичів ведуться давно, окремі аспекти цієї проблеми вивчені досить грунтовно. Але досі з ок- ремих питаннь існують різні, часом взаємовиключаючі оцінки, генеалогічні таблиці кожного автора в багатьох місцях різняються між собою. Немає також узагальнюючих робіт, які об’єднували б дослідження усіх гілок династії Рюриковичів чи династії Гедиміновичів. Навіть у найбільш повних роботах М. Баумгартена по династії Рюриковичів не висвітлюються рязанські, пронські і муромські гілки, міститься ряд спірних, а часом і помилкових положень. Разом з тим переважна більшість досліджень з генеалогії Рюриковичів, і почасти з генеалогії Гедиміновичів, давно стали бібліографічною рідкістю й практична недоступні для широкого користування. 
 

Войтович Леонтий - Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів 

Л.В.Войтович, 1992
Редактор С.А. Тарелкіна
ISBN5-7702-0506-7
 

Войтович Леонтий - Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів - Зміст

Дві династії
Від автора
Бібліографічний огляд
Генеалогічні таблиці династії Рюриковичів 
Династія Рюриковичів
 • Гілка Ізяславичів Полоцьких
 • Ярославичі
 • Ізяславичі Туровські
 • Святославичі
 • Ольговичі
 • Ольговичі. Гілка Михайловичів
 • Ольговичі. Карачевська гілка
 • Ольговичі. Торуська гілка
 • Рязанська династія
 • Пронська династія
 • Всеволодовичі
 • Мономаховичі. Гілка Мстиславичів
 • Мономаховичі. Волинська гілка
 • Мономаховичі. Смоленська гілка
 • Мономаховичі. Ярославська гілка
 • Мономаховичі. Суздальська гілка Юрійовичів
 • Мономаховичі. Ростовська гілка
 • Мономаховичі. Суздальська гілка Ярославичів
 • Мономаховичі. Московська гілка
 • Мономаховичі. Тверська гілка
 • Генеалогічні таблиці династії Гедиміновичів 
 • Династії литовських князів
 • Династії жемайтських князів
 • Династія князів Гольшанських
Династі Гедиміновичів
 • Монвідовичі
 • Наримутивичі
 • Євнутовичі
 • Ольгердовичі
 • Ольгердовичі. Андрійовичі
 • Ольгердовичі. Дмитровичі
 • Ольгердовичі. Костянтиновичі
 • Ольгердовичі. Володимировичі
 • Ольгердовичі. Федоровичі
 • Ольгердовичі. Ягеллони
 • Ольгердовичі. Корибутовичі
 • Ольгердовичі. Семеновичі
 • Кейстутовичі
 • Корятовичі
 • Любартовичі
 • Княжі роди неясного походження
Список скорочень (крім загальноприйнятих)
Алфавітний покажчик - ключ до генеалогічних таблиць Рюриковичі
Гедиміновичі
Княжі та шляхетські роди, які походять від Рюриковичів (у порядку родового старшинства)
Королівські, княжі і шляхетські роди, які походять від Гедиміновичів та литовських династій (у порядку родового старшинства) 
 

Войтович Леонтий - Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів - Дві династії

 
24 серпня 1991 р., проголошуючи незалежність України, її парламент підкреслив: цей акт продовжує і увінчує тисячолітню історію державотворення на Україні. Не випадково гербом самостійної Української держави є тепер знак князівського роду Рюриковичів - тризуб. Литва відновила свій давній герб Вітіс, який був колись гербом Ольгерда Гедиміновича, а пізніше - Великого князівства Литовського. Під первісною назвою Погоня цей герб приймає і Беларусь, яка також є законною спадкоємицею князівства.
 
Цілком природно, що утверджуючи суверенність, відроджені країни звертаються до глибоких традицій своєї державності. Ще так недавно ці традиції були під забороною. Народи мали забути про своїх колишніх володарів, про династії князів, з якими було пов’язане державне будівництво. Як відомо, нащадками легендарного Рюрика вважали себе київські князі Ігор, Святослав, Володимир, їхні числені потомки. Недаремно історики пізніше називали Київську державу імперією Рюриковичів. Князі з цього роду вступали у шлюбні зв’язки з монархами країн Європи і Сходу. Відгалуженнями роду Рюриковичів були чернігівські Олеговичі, галицькі Ростиславичі, з числа яких згадаймо Ярослава Осмомисла, галицько-волинські Романовичі - Мстислав, королі Данило і Юрій І.
 
Своїм шляхом пішла володимиро-суздальська лінія Мономаховичів, яка започаткувала московську династію. Пізніше настав часі коли більшість земель України опинились у складі держави Гедиміновичів. Деякі з князів цього роду відстоювали політичну незалежність своїх українських князівств. Це, зокрема, Федір Любартович волинський, київські князі Олелько Володимирович і Семен Олелькович; у історії Закарпаття особливе місце належить Федорові Коріатовичу.
 
Ми назвали лише кількох представників двох найпотужніших київських родів Східної Європи. Але для історії держав і народів цього регіону важливі усі - і володарі, і члени їх сімей, і числені нащадки. Тому цінність пропонованої читачам праці Левка Войтовича - в її повноті. Звичайно, джерела збереглися нерівномірно, і поряд з безсумнівними фактами не можна ігнорувати й гіпотетичних. Адже врахування споріднення у межах родів і з іншими родами, вивчення різних родинних комбінацій дає ключ для вирішення багатьох загадок політичної історії. Матеріали, зібрані дослідником, його усталення і припущення будуть цікаві не лише вузькому колу фахівців, а й усім, кого хвилює історичне минуле.
 
Ярослав Ісаєвич член-кореспондент Академії наук України
 
 

Категории: 

Благодарность за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя brat Andron