Кожушний - Святитель Григорій Богослов

Протоієрей Олег Кожушний - Святитель Григорій Богослов та його поезія
Фундаментальність богословських досліджень святителя Григорія Богослова зумовила собою непересічну значимість його творів для формування вчення Церкви, тому їх вивчення займає чільне місце у патристично- богословському аспекті Вселенського Православ'я. Водночас, мало хто знає, що творча спадщина святителя складається не лише з талановитої богословської прози, але й з не менш талановитої поезії, якій Григорій На- зіанзин присвятив останні роки свого життя. 
З неабияким за обсягом (більше 19 тисяч рядків) поетичним спадком одного з найвизначніших християнських поетів своєї епохи, наш сучасник в Україні може ознайомитися лише за фрагментарними перекладами українською мовою Л. Павленка, російськомовними інтерпретаціями С. Аверінцева, а також деяких інших авторів.
 
Тому праця кандидата богословських та філологічних наук, протоєірея Олега Кожушного «Святитель Григорій Богослов та його поезія», без перебільшення, відкриває собою нову сторінку осягнення богословської спадщини великого святителя. Насамперед, на найвище схвалення заслуговує виконаний автором монографії критичний аналіз поетичної спадщини Григорія Богослова. Розкривши зміст основних поетичних творів Григорія Богослова, прот. Олег Кожушний проводить аналіз стилю та віршованої форми аналізованих творів, звертаючи увагу на лексичні та метричні особливості поетичного мовлення святителя, після чого подає короткий, але конструктивний огляд перекладацько-видавничих розробок поезії Григорія Богослова.
 
Щодо самого здійсненого прот. Олегом Кожушним перекладу, то слід зауважити, що до нині в науковому обігу найбільш поширеними були прозові переклади поезій Григорія Богослова, у яких задля збереження змісту приноситься в жертву поетична форма. Полярно-протилежними стали спроби відтворити метричні форми давньогрецького оригіналу, що часто призводить до суттєвих спотворень змісту. Цінність перекладу прот. Олега Кожушного в тому, що, не намагаючись відтворити метричний оригінал, він зумів у сучасно-актуальних поетизованих формах поєднати богословсько-змістовну наповненість із законами поетичної ритміки автентичного тексту. 
 

Протоієрей Олег Кожушний - Святитель Григорій Богослов та його поезія

Київ : Центр ДЗК, 2017. 96 с.
ISBN 978-617-7175-31-4
 

Протоієрей Олег Кожушний - Святитель Григорій Богослов та його поезія - Зміст

Сходження на Еверест творчості святителя Григорія (Архімандрит Кирил (Говорун))
«Початком усього й завершенням Бога зроби» (прощ. Олексій Добош)
  • ПОЕЗІЯ ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА
  • LIBER І. POEMATA THEOLOGICA. КНИГА І. ПОЕЗІЯ БОГОСЛОВСЬКА (Переклад з давньогрецької прот. Олега Кожушного)
  • LIBER II. РОЕМАТА HISTORICA КНИГА II. ПОЕЗІЯ ІСТОРИЧНА (Переклад з давньогрецької прот. Олега Кожушного)
Література
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя brat Andron