Шевченко - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика

Шевченко - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика
Велична й славна епоха християнства. Налічуючи понад дві тисячі років свого існування, вона позначена неабиякими досягненнями в цивілізаційному поступі людства. Воістину важко уявити царину життя європейського континенту, як, до певної міри, й інших материків земної кулі, де б усеосяжна, зазвичай жертовна і нерідко всеперемагаюча християнська любов не здійснила б облагороджуючого впливу на душі, уми та серця безлічі віруючих, не надихнула б їх на подвиги смирення, доброчесності й милосердя, не стала б тим благодатним зерням, що дало плоди співчуття, доброчинства й святості. Животворною енергією, яка викликала це разюче духовно облагороджуюче піднесення в душах і серцях мільярдів землян, стала віра у пришестя «багаторазово й багатьма способами» (Євр. 1: 1) прореченого Ісуса Христа, Чиє втілення та чудесне воскресіння повернули духовно спраглому людству надію на примирення в Господі та переображуюче народження згори. Чого лише вартий той заряд моральної напруги, релігійний сегмент якої назавжди поєднався з образом Спасителя – взірцем усілякого благочестя та ідеалом досконалості, з тим Словом-Логосом, що впокорює і зцілює, втішає, відроджує й освячує і чим з Божої ласки в усіх звитяжних прагненнях христолюбивої пастви опікується Церква, повсякчас сприяючи облагородженню єства вищої з істот, гармонізації міжлюдських взаємин, а в цілому й назагал – виправленню на краще духовного лику планети Земля.
 

Шевченко Віталій - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. - Т. 1

К., 2018. 718 [2] с.
ISBN 978-966-02-8709-9
 

Шевченко Віталій - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. - Т. 1 - Зміст

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 
ВСТУП 
 • РОЗДІЛ І. Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду як об’єкт науково-богословського дослідження
 • РОЗДІЛ ІІ. Попередні зауваження до теми дослідження з огляду на православно-католицькі відносини першого християнського тисячоліття та інші проблемні дотичності
 • РОЗДІЛ ІІІ. Пам’ятки полемічної літератури в Русі-Україні її ранньохристиянської доби: причини появи, проблематика, конфесійні виміри 
 • РОЗДІЛ ІV. Західнохристиянський світ і домонгольська Русь у контексті православно-католицьких непорозумінь другої половини ХІ – кінця 30-их років ХІІІ століття 
 • РОЗДІЛ V. Православно-католицькі суперечності та їхні вияви на теренах Русі-України середини XIII – першої третини XV століття 
 • РОЗДІЛ VІ. Православна Русь-Україна між унійними інтенціями Ліонського (1274) та Ферраро-Флорентійського (1437 – 1439) Соборів 
 • РОЗДІЛ VІI. Проблемне поле довколоунійних дискусій на Ферраро-Флорентійському Соборі: потреби, зміст, виклики 
 • РОЗДІЛ VІII. Унійні ухвали Ферраро-Флорентійського Собору та їхній вплив на перебіг подій у польсько-московсько-литовсько-руському реґіоні за урядування митрополита Ісидора (1439 – 1457) 
 • РОЗДІЛ ІХ. Юрисдикційне розмежування Київської і Московської митрополій (1458 р.) та його наслідки у світлі унійних рефлексій, а також політично-ідеологічних інспірацій другої половини XV століття
 • РОЗДІЛ Х. Конфесійний сеґмент московсько-литовського протистояння кінця XV – початку XVІ століття та його полемічне наповнення 
 • РОЗДІЛ ХI. Ренесансно-реформаційний рух: поширеність, віросповідна специфіка та особливості сприйняття в православних колах Речі Посполитої й Московського царства упродовж 30-их – 50-их років XVІ століття 
 • РОЗДІЛ ХII. Унійні тенденції тридентської доби в діяльності католицького проводу Речі Посполитої та в мотиваційних засновках творчості Станіслава Оріховського й Бенедикта Гербеста
 • РОЗДІЛ ХIII. Підґрунтя Люблінської унії 1569 р. і проблема міжхристиянської єдності в богословському кредо Петра Скарги 
 • РОЗДІЛ ХІV. Антиунійна позиція братств, а також окремих монастирських інституцій (на прикладі Супрасльського полемічного збірника 1578 – 1580 років) 
 • РОЗДІЛ ХV. Унійні підтексти польсько-московських поборювань кінця 70-их – початку 80-их років ХVІ століття в епістолярній спадщині Стефана Баторія та в богословських візіях московських дисидентів 
 • РОЗДІЛ ХVІ. Острозька академія в контексті релігійних уподобань її фундатора та з уваги на зміст полемічної творчості Герасима Смотрицького і Василя Суразького 
 • РОЗДІЛ ХVІІ. Передумови, хід та проблематика унійного процесу першої половини 90-их років XVI століття. Берестейські Собори 1596 року: тріумф і трагедія 
ВИСНОВКИ 
ПОКАЖЧИК ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
 

Шевченко Віталій - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. - Т. 1 - Замість передмови

 
Пропонуючи увазі шановних читачів монографію «Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду», автор свідомий того, що після її першого видання під назвою «Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду» (К., 2002) з’явилася ціла низка фундаментальних праць. Написані з різних методологічних засад та конфесійних позицій, вони позначені розмаїттям проблемно-тематичного осмислення, глибиною наукового проникнення та вивіреністю богословського аналізу і в цілому дозволяють скласти всебічне й доволі об’єктивне уявлення про причини, зміст, характер та драматичні наслідки багатовікової православно-католицької полеміки. А це означає, що на тлі значних досягнень в царині дослідження православно-католицької полеміки на теренах Русі-України необхідність перевидання нашої праці могла б стратитися на своїй конечній рації. Проте пропозиція владики ректора Київської православної богословської академії високопреосвященнійшого митрополита Епіфанія (Думенка) подати на високий суд вченої спеціалізованої ради одну з актуальних тем, що безпосередньо становить наш науковий інтерес, та наступне благословення обраного дослідницького проекту Cвятійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом (Денисенком) відчутно скорегували наше уявлення щодо доцільності перевидання дослідження, і ми не без сумнівів та рефлексій взялися за його значне доопрацювання. Як наслідок, основний текст монографії зріс більш ніж удвоє, а укладений бібліографічний перелік джерел та літератури із заявленої теми зазнав суттєвого розширення і під певним оглядом може взагалі розглядатися як самостійне дослідження. 

 

Шевченко Віталій - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. - Т. 2

К., 2020. 1170 с.
ISBN 978-966-02-9277-2 
 

Шевченко Віталій - Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. - Т. 2 - Зміст

Від укладача 
 • Перелік оригінальних та перекладних творів вітчизняної полемічної літератури кінця Х – ХVІІ століття з додатком видань, в яких вони частково чи ж повністю передруковувалися, а також вибір важливіших документів та означення подій загальнохристиянської ваги, які так чи інакше вплинули на стан православно-католицьких відносин в давній Русі-Україні
 • Інші джерела, які прямо чи опосередковано пов’язані з проблематикою православно-католицьких відносин (кириличний друк) 
 • Інші джерела, які прямо чи опосередковано пов’язані з проблематикою православно-католицьких відносин (латинський друк) 
 • Дослідження (монографії, статті, дисертації…), а також окремі есе, мемуари, які стосуються православно-католицької полеміки та унійної проблематики (кириличний друк) 
 • Дослідження (монографії, статті, дисертації…), а також окремі есе, мемуари, які стосуються православно-католицької полеміки та унійної проблематики (латинський друк) 
 • Дисертації студентів Київської духовної академії з проблематики православно-католицьких відносин в житті Русі-України (вибір праць за 1847 – 1917 рр.) 
Умовні позначення
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя brat Andron