Брайчевський - Вибране - Том 1-2

Брайчевський Михайло - Вибране
Михайло Юліанович Брайчевський. Це ім’я відоме кожній освіченій людині в Україні. Знане воно й далеко за її межами. Доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської академії, заслужений діяч науки і техніки. Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Українського історичного товариства і Української Вільної Академії наук (у США), лауреат премій Фундації Антоновичів та М. Грушевського... Але всі ці звання й регалії лише незначною мірою віддзеркалюють постать одного з найяскравіших представників наукової та культурної еліти України другої половини XX століття. Він був і залишиться в нашій пам’яті взірцем громадянської мужності, символом наукової чесності і принциповості — людиною, яка не піддалася шаленому тиску радянської репресивної системи, не поступилася власною совістю заради кар’єри й життєвих благ.
 
Було б наївністю шукати ім’я видатного українського вченого в енциклопедичних довідниках радянського часу — ті, хто піддавали його анафемі, робили все, щоб воно було забуте. Але викликає щонайменше подив те, що Михайла Брайчевського не згадано ні в біографічному довіднику «Імена України» (2001), ні у присвяченому 10-й річниці незалежності України «Довіднику з історії України» (2001). Слід визнати, що не надто помічали останніми роками на академічному й державному «олімпі» ученого, котрий у часи панування антинаукових догм у вітчизняній історіографії не боявся промовляти слово правди, був справжнім просвітником свого народу, а на останньому етапі національновизвольних змагань поклав усі свої знання і досвід на олтар боротьби за незалежність України, за українську національну ідею.
 

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. І: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі 

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 720 с.
Упорядкування, передмова, наукове редагування і анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука.
ISBN 978-966-7601-68-3 
 

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. І: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі - Зміст

Ю. Кухарчук. ПРОСВІТНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 
 • ВСТУП 
 • Розділ І. УТВЕРДЖЕННЯ РУСІ 
 • Розділ II. ПЕРШІ РЮРИКОВИЧІ 
 • Розділ III. ПІДНЕСЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • Розділ IV. ЧАСИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
 • Розділ V. ПОЧАТОК ФЕОДАЛЬНОГО РОЗДРІБНЕННЯ 
 • Розділ VI. МІЖУСОБНІ ВІЙНИ 
 • Розділ VII. НА РОЗДОРІЖЖІ 
 • Розділ VIII. ПОЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ 
 • Розділ IX. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
 • Розділ X. ДАВНЬОРУСЬКИЙ РЕНЕСАНС 
 • Розділ XI. ПЕРЕД КАТАСТРОФОЮ 
 • ЛІТЕРАТУРА 
ІСТОРИЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ 
 • ВСТУП 
 • 1. ІСТОРИЧНІ МОТИВИ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
 • 2. ДАВНЬОРУСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ 
 • 3. ІНШІ ТВОРИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 • 4. ПЕРЕКЛАДНІ ТВОРИ ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ 
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН 
СКОРОЧЕННЯ 
 

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський

К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 816 с.
Упорядкування та анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука; передмова та наукове редагування О. Сухобокова. 
ISBN 978- 966-7601-68-3
 

Брайчевський Михайло - Вибране - Т. ІІ: Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський - Зміст

О. Сухобоков. ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
ХОЗАРІЯ І РУСЬ 
 • Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ХОЗАРІЇ 
 • Розділ II. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХОЗАРІЇ 
 • Розділ III. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАГАНАТУ 
 • Розділ IV. СЛОВ’ЯНИ І КОЧІВНИКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ХОЗАРІЇ 
 • Розділ V. ЕКСПАНСІЯ КАГАНАТУ 
 • Розділ VI. ХОЗАРІЯ І РУСЬ В IX СТ 
 • Розділ VII. РУСЬ І ХОЗАРІЯ В КІНЦІ IX — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ X СТ. 
 • ЛІТЕРАТУРА 
АСКОЛЬД—ЦАР КИЇВСЬКИЙ 
 • Розділ І. ОЛЬГОВА ЛЕГЕНДА
 • Розділ II. ПЕРШОПОЧАТКИ РУСІ 
 • Розділ III РАННІЙ ФЕОДАЛІЗМ НА РУСІ 
 • Розділ IV. ДЕРЖАВА АСКОЛЬДА 
 • Розділ V. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АСКОЛЬДА 
 • Розділ VI. ПОХОДИ НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
 • Розділ VII. ПЕРШІ ДОГОВОРИ РУСІ З ГРЕКАМИ 
 • Розділ VIII. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА 
 • Розділ IX. ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
 • Розділ X. ЛІТОПИС АСКОЛЬДА 
 • Розділ XI ПЕРЕВОРОТ 882 РОКУ 
ЛІТЕРАТУРА 
ДОДАТКИ ДО ТВОРУ “АСКОЛЬД — ЦАР КИЇВСЬКИЙ” 
АСКОЛЬДОВА РУСЬ IX СТ
ЛІТОПИС АСКОЛЬДА
ВІДРОДЖЕНА ПАМ’ЯТКА IX СТОЛПТЯ 
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН 
СКОРОЧЕННЯ
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Голосов еще нет
Аватар пользователя brat Andron