Еннс - Підручник з богослов'я

Пол Еннс - Підручник з богослов'я
Багато богословських праць у цілому є занадто складними для пересічного читача або студента-початківця в богослов'ї. Часто студенту доводиться звертатися до численних праць, аби знайти відповіді на прості базові запитання.
 
Цей «Підручник з богослов'я» не створювався з таким задумом, щоб стати остаточною і вичерпною працею; це радше вступна праця, яка дасть основні відповіді на запитання у біблійному, систематичному, історичному, догматичному і сучасному богослов'ї. Хоч уже є багато корисних книг у кожній із цих сфер, та є й потреба в основоположній праці, яка зробила б огляд усього спектра богослов'я. І саме це є тією метою, якої повинен досягти цей «Підручник з богослов'я».
 
Через важливість і обсяг тих предметів, яких ми торкаємося в книзі, майже неможливо розібратися з усіма джерелами та богословами. Адже нові види богослов'я виникають постійно! У деяких категоріях, таких як сучасне богослов'я, були розглянені лише ті праці й богослови, які є представниками певного виду богослов'я.
 
Об'єктивність, справедливість та точність при представленні різних точок зору були серйозною метою при написанні цієї книги. Ті фігури, які були відзначені у кожній категорії або точці зору богослов'я, такі як кальвінізм, армініанство та католицизм, є найвизначнішими представниками цих учень. Будь-який помічений читачем недогляд щодо цього є цілком ненавмисним.
 

Пол Еннс - Підручник з богослов'я

Пер. з англ. 2-е вид.
Львів : Українська баптистська теологічна семінарія, 2017. 604 с.
ISBN 978-5-8404-0269-6 (укр.)
 

Пол Еннс - Підручник з богослов'я - Зміст

Передмова
Вступне слово
 
Частина 1: Біблійне богослов'я 
 • 1. Вступ до біблійного богослов'я
 • 2. Вступ до старозаповітного богослов'я
 • 3. Богослов'я епохи Едему
 • 4. Богослов'я епохи Ноя
 • 5. Богослов'я епохи патріархів
 • 6. Богослов'я епохи Мойсея
 • 7. Богослов'я епохи монархів
 • 8. Богослов'я епохи пророків
 • 9. Вступ до богослов'я Нового Заповіту
 • 10. Богослов'я синоптичних Євангелій
 • 11. Богослов'я книги Дії святих апостолів
 • 12. Богослов'я Якова
 • 13. Богослов'я Павла
 • 14. Богослов'я Послання до євреїв
 • 15. Богослов'я Петра та Юди
 • 16. Богослов'я Івана
Частина 2: Систематичне богослов'я 
 • 17. Вступ до систематичного богослов'я
 • 18. Бібліологія: доктрина про Біблію
 • 19. Властиве богослов'я: доктрина про Бога
 • 20. Христологія: доктрина про Ісуса Христа
 • 21. Пневматологія: доктрина про Святого Духа
 • 22. Ангелологія: доктрина про ангелів, диявола та демонів
 • 23. Антропологія та гамартіологія: доктрина про людину та гріх
 • 24. Сотеріологія: доктрина про спасіння
 • 25. Еклезіологія : доктрина про церкву
 • 26. Есхатологія: доктрина останніх подій
Частина 3: Історичне богослов'я
 • 27. Вступ до історичного богослов'я
 • 28. Раннє богослов'я
 • 29. Середньовічне богослов'я
 • 30. Богослов'я Реформації
 • 31. Богослов'я нового часу
Частина 4: Догматичне богослов'я 
 • 32. Вступ до догматичного богослов'я
 • 33. Богослов'я Кальвіна
 • 34. Богослов'я Армінія
 • 35. Заповітне богослов'я
 • 36. Диспенсаційне богослов'я
 • 37. Католицьке богослов'я
Частина 5: Сучасне богослов'я 
 • 38. Вступ до сучасного богослов'я
 • 39. Ліберальне богослов'я
 • 40. Неоортодоксальне богослов'я
 • 41. Радикальне богослов'я
 • 42. Історичне богослов'я
 • 43. Соціалістичне богослов'я
 • 44. Католицьке богослов'я
 • 45. Консервативне богослов'я
Післямова
Словник термінів
Примітки
 

Пол Еннс - Підручник з богослов'я - Передмова

 
У прагненні пізнати Бога розум задіяний найбільш, ніж в жодному іншому виді діяльності. Але людина ніколи не зможе прийти до пізнання Бога тільки завдяки своєму розумові (1Кор. 1:19-20, 2:14), а тому вона залежить від Об'явлення, яке Бог Сам їй дав (1Кор. 2:9-10). Оскільки Бог відкрив Себе через твориво (Рим. 1:19-20), дехто шукає Його через природничі науки, та лише для того, щоб врешті-решт зрозуміти, що знання, здобуте в такий спосіб, є неповним та обмеженим. Бог відкривав Себе в різні часи різними способами (Євр. 1:1) і зробив так, щоб це відкриття було точно записане за допомогою натхнення Святим Духом у непомильному Писанні. Якщо смертна людина справді хоче пізнати Бога, вона повинна присвятити себе вивченню написаного Слова Божого.
 
Люди наближаються до такого пізнання через різні підходи до Біблії. Одні розробляють біблійне богослов'я, яке узагальнює те, чого навчає Біблія, осягаючи її істини крок за кроком у певних часових межах біблійних епох або періоду жи㄰я автора. Інші розвивають систематичне богослов'я, в якому доктрини Біблії розглядаються у повному обсязі та організовані у філософській або логічній формі. Треті вивчають доктрини в їхньому історичному розвитку упродовж усього часу від моменту завершення канону Писання аж до наших днів. При такому підході розглядаються як помилкові тлумачення, які були відкинені церквою, так і правдиві висновки, схвалені нею.
 
У цьому випадку забезпечитись від помилок можна, якщо розглядати тлумачення будь-якої доктрини в її історичному розвитку, відкидаючи помилки і приймаючи істину. Інші дослідники зосереджуються на сучасному богослов'ї, що дає змогу побачити істину Біблії у контексті сучасних ідеологій. Продуктивним є також вивчення Біблії при порівнянні різних систем богослов'я, які виникли упродовж історії церкви. Кожен із цих підходів до вивчення Біблії має свої переваги. За допомогою кожного з цих методів написані багато томів глибоких праць і легкодоступних книжок для поглибленого вивчення.
 
Доктор Пол П. Еннс у цьому підручнику одним томом подає разом усі ці методи богослов'я. Все, що може зацікавити студента, він знайде тут, і нема потреби переходити від одного тому до іншого і від автора до автора, аби зібрати потрібний матеріал. Автор підручника починає з розгляду біблійного богослов'я і послідовно продовжує вивченням систематичного богослов'я, історичного богослов'я, догматичного богослов'я і сучасного богослов'я. Таким чином, у межах загального аналізу у пропонованому «Підручнику з богослов'я» зібрані, продемонстровані та пояснені різні підходи до пізнання Бога у Його Слові.
 
Ця праця написана з щирою посвятою повноті, авторитету та непомильності Слова Божого. Вона написана з євангельської точки зору, хоча її представлено і оцінено у світлі Слова Божого багато тлумачень і систем, які відхилились від істини. Автор намагається виконати припис із Тита 2:1: «А ти говори, що відповідає здоровій науці».
 
Ця праця може бути використана будь-яким серйозним студентом, який прагне зрозуміти Боже відкриття, незалежно від того, як воно розглядається - у біблійному, систематичному чи історичному розрізі. Завдяки цьому уважний читач зможе знайти місце істині Біблії у сфері сучасного богословського мислення або в різних системах вивчення, які виникли для того, щоб сформувати Божу істину. Нехай Господь, Який об'явив Себе, благословить використання цієї праці, щоб привести ще багатьох до пізнання Себе.
 
Дж. Двайт Пентекост, професор у відставці, Далласька богословська семінарія, Даллас, Техас
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (8 votes)
Аватар пользователя brat Andron