Історія євангельського руху в Україні і в діаспорі

Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 – 2002
Візантійське християнство, прийняте в Україні при кінці десятого століття, віддзеркалювало його загальний стан у середніх віках. Воно у своїм вигляді вже було досить формальне і духовно слабке, підкорене політичній владі — візантійському імператорові для ширення його політичної сфери впливу на північ від Чорного моря, а не для звіщання Христової Євангелії на спасіння кожному, хто повірить і охриститься в Ім'я Ісуса Христа.
 
Візантійського імператора, який тратив грунт під ногами в своїй боротьбі з Римом і з магометанами, не цікавила правдива християнізація українського народу, але він думав про політичну й економічну користь, яку міг мати з України.
 
З тієї важливої причини на наші землі він почав слати грецьких священиків, які не знали добре або й узагалі не знали мови нашого народу, і не могли принести йому жодної користи з духовної науки Біблії.
 
Наслідком того релігією нашого народу стало двоєвіря — християнство змішане з поганством.
 

Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 - 2002

 
Луцьк: Релігійне товариство «Місійна книжкова фабрика «ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ», 2002 г. – 96 с.
 

Володимир Домашовець – Український євангельсько-баптистський рух - В його 150-літній ювілей 1852 – 2002 – Зміст

 • Пролог
 • Передумови
 • Провісники
 • Початок
 • Подвижники
 • Проблеми
 • Переслідування
 • Прогрес 
 • Проблиски
 • Перемога
 • Поширення
 • Протидія
 • Поборники
 • Погром
 • Промінчик 
 • Підміна
 • Протест
 • По чужині
 • Продовження
 • По новій дорозі
 • Прогноза
 • Додаток
 • Головніші бібліографічні джерела

Любащенко Вікторія - Історія протестантизму в УкраїніЛюбащенко Вікторія - Історія протестантизму в Україні

Курс лекцій
Київ: Видання друге, доповнене і виправлене, 1995. 350 с., 32 арк. іл.
ISBN 5-7707-0617-1
 

Любащенко Вікторія - Історія протестантизму в Україні - Зміст

Вступ
 • Лекція 1. Зародження Реформації Віросповідна сутність протестантизму
 • Лекція 2. Україна в європейському реформаційному процесі Загальне й особливе
 • Лекція 3 Раціоналістичні єресі в Україні XV-XVI ст
 • Лекція 4. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, чеське братство, кальвінізм)
 • Лекція 5 Ранній протестантизм в Україні (атитринітаризм і социніанство)
 • Лекція 6. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови)
 • Лекція 7. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука)
 • Лекція 8. Протестантизм у XVIII-XIX ст. Меннонітство
 • Лекція 9. Просвітництво і прояви пієтизму в Україні
 • Лекція 10. Раціоналістичні рухи XIX ст. Український штундизм
 • Лекція 11. Пізній протестантизм (баптизм і євангельське християнство)
 • Лекція 12. Пізній протестантизм (адвентизм, п'ятидесятництво, єговізм)
 • Лекція 13. Лютеранство і кальвінізм першої половини XX ст. Формування української протестантської церкви
 • Лекція 14. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку
Рекомендована література
Список скорочень
Список ілюстрацій

Черенков Михайло - Європейська реформація та український євангельський протестантизм: Генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри сучасностіЧеренков Михайло - Європейська реформація та український євангельський протестантизм: Генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри сучасності

Монографія
Одеса: Християнська просвіта, 2008. 566 с.
Серія «Національні євангельські автори»
 

Черенков Михайло - Європейська реформація та український євангельський протестантизм: Генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри сучасності - Зміст

ВСТУП
 • Розділ 1. ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК ОБ’ЄКТ РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-БОГОСЛОВСЬКА ПАРАДИГМА РЕФОРМАЦІЇ ТА СПОСОБИ її ІНКУЛЬТУРАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ
 • Розділ 3. СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ТА СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-БОГОСЛОВСЬКОГО АРХЕТИПУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ЄВАНГЕЛЬСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ
 • Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО БОГОСЛОВ’Я І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ
 • Розділ 5. УКРАЇНСЬКИЙ ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
БІБЛІОГРАФІЯ

Левко Жабко-Потапович – Христове світло в Україні – Історія Українського Євангельсько-Баптистського РухуЛевко Жабко-Потапович – Христове світло в Україні – Історія Українського Євангельсько-Баптистського Руху

Морріс Плейнс – Чікаґо: Видання ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКОГО БРАТСТВА, Накладом Християнського видавництва „ДОРОГА ПРАВДИ", 1991. – 171 с.
 

Левко Жабко-Потапович – Христове світло в Україні – Зміст

Передмова до першого видання
Передмова до другого видання
Присвята
 • 1. Наші предки - погани
 • 2. Християнство в Україні
 • 3. Секти
 • 4. Реформація
 • 5. Братства
 • 6. Унія
 • 7. Роля поляків і жидів в Україні
 • 8. Православні українці під православною Москвою
 • 9. Російське православ’я в Україні
 • 10. Григорій Сковорода
 • 11. Сковородинці
 • 12. Кирилометодіївці
 • 13. Вівці без пастиря
 • 14. Напередодні пробудження
 • 15. Попередники баптистів
 • 16. Перші баптисти. Іван Онищенко. Михайло Ратушний
 • 17. Євангельський рух серед сусідніх народів
 • 18. Ріст євангельського дерева. Адам Войсарівський. Гарасим Балабан. Олександер Капустян. Юхим Цимбал. Іван Рябошапка
 • 19. “Палацова реформація”
 • 20. Поширення руху
 • 21. Шукання спільноти. Конференції в Рікенав, Петербурзі й Ново - Василивці
 • 22. Гонення й переслідування
 • 23. Післяслово
 • 24. Додатковий спис джерел
 • 25. Мала України

Йосафат Васильович Іваськів - Український народ і християнство - Історичний нарисЙосафат Васильович Іваськів - Український народ і християнство - Історичний нарис

Xарків: ВАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”», 2005. — 304 с.
ISBN 966-7083-09-8
 

Йосафат Іваськів - Український народ і християнство – Зміст

ПЕРЕДМОВА
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА - СКИТИ - АПОСТОЛ ПАВЛО І СКИТИ - ХРИСТИЯНСТВО НА РУСІ ДО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА - БУРЕМНІ ЧАСИ - РУСЬ. ПОЧАТОК КНЯЖОЇ ДОБИ - КНЯГИНЯ ОЛЬГА - ПІД ВІТРИЛАМИ РЕФОРМАЦІЇ (Несправедливо забута сторінка історії української духовності) - УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ РУКОПИС XVI ст. - ПОВЧАННЯ В СУБОТУ 6-у ПОСТА - Святого і праведного Лазаря воскресіння - ПОВЧАННЯ НА НЕДІЛЮ ЦВІТНУ - ХРИСТОВЕ СВІТЛО В УКРАЇНІ - УНІЯ - ПІД ПРАВОСЛАВНОЮ МОСКВОЮ - РОСІЙСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ - ПРЕДТЕЧА УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЗМУ - ПОСЛІДОВНИКИ СКОВОРОДИ - КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО - «ВІВЦІ БЕЗ ПАСТИРЯ» - НАПЕРЕДОДНІ ПРОБУДЖЕННЯ - ПОПЕРЕДНИКИ БАПТИСТІВ - ПЕРШІ БАПТИСТИ - ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ РУХ СЕРЕД СУСІДНІХ НАРОДІВ - РІСТ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ДЕРЕВА - «ПАЛАЦОВА РЕФОРМАЦІЯ» - ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО РУХУ - ПОШУКИ СПІЛЬНОСТІ - Конференції в Рюкенау, Петербурзі та Нововасилівці - ГОНІННЯ І ПЕРЕСЛІДУВАННЯ - БІБЛІЯ В УКРАЇНІ (з історії українських перекладів) - ІСТОРІЯ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ - ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ - КІНЕЦЬ ІМПЕРІЇ СРСР - БІЛОВЕЖА - УГОДА
СПИСОК ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ
 

Григорій Домашовець – Нарис істроії Української Євангельско-Баптистської ЦерквиГригорій Домашовець – Нарис історії Української Євангельско-Баптистської Церкви

Ірвінгтон – Торонто, 1967. – «Благовісник Галичини» (перевидання). – 458 с.
 

Григорій Домашовець – Нарис історії Української Євангельско-Баптистської Церкви - Зміст

Передмова
Вступ
 • I. Зародження християнства в Україні - II. Проповідь Євангелія і писане слово - III. Вхід до Христової Церкви й боротьба за її чистоту - IV. Бог-Дух і образотворчість - V. Переслідувана Церква - VI. Україна стає християнською державою - VII. Від князя Мономаха до початку Реформації - VIII. Реформація і Україна - IX. Князь Костянтин Острозький і протестантизм - X. Григорій Сковорода - провісник українського євангелизму - XI. Кирило-Мефодіївське братство - XII. Початки українського євангельсько-баптистського руху - ХНІ. Розвиток Української євангельсько-баптистської церкви та перешкоди - XIV. 1917 рік і непередбачені світові події - XV. Німецька окупація України в 1941-1945 роках і нові кордони - XVI. Українська євангельсько-баптистська церква в Галичині - XVII. Буковина й Закарпаття - XVIII. Друга світова війна й труднощі в розвитку Української євангельсько-баптистської церкви - XIX. Українська євангельсько-баптистська церква в Німеччині - XX. Об’єднання Українських євангельсько-баптистських церков в США - XXI. Українське євангельсько-баптистське об’єднання в Канаді - XXII. Український євангельсько-баптистських рух у Південній Америці та Австралії - XXIII. Підсумки діяльності українського євангельського і баптистського братства - XXIV. Церква й недільна школа - XXV. Церква й баптистська молодь - XXVI. Церква й жіночі гуртки - XXVII. Українська євангельська література - XXVIII. Святе Письмо і його переклади на українську мову - XXIX. Хронологія Вселенської Церкви
Бібліографічні джерела
Список скорочень
Список співвидавців нарису

С. Степняк – Штундист Павло РуденкоЛипневе сонце тільки що зайшло. Довгі тіні горіхів і каштанів прибігли з полів і, ніби розплившись в просторі, наповнили повітря легкими сумерками. Але небо ще палало ясним відблиском заходу, позолочуючи білі хмари, що звисали над самим обрієм. Ясно, ніби зоря, сяяв високо хрест приходської церкви села Книші, яке розкинулося по горбах однієї з правобережних українських губерній.
 
Широка сільська вулиця, поросла густою травою, почала оживати. Власик, молодший син багатого Полікарпа, з Юрком, сином коваля, бавилися над самою дорогою. Старий Полікарп, розпростовуючи плечі, вийшов на задвірок хати і почав стругати нову обойму. Він працював поволі, в’яло, ніби примусово. Була неділя, він знав, що стругати сьогодні не годиться, але Полікарп не мав бажання йти за перелаз і без потреби сидіти з сусідами й молоти язиком. Як добрий господар, він рвався до кожної роботи. Дочка Галя ще зранку пішла до Карпихи і йому сумно сидіти в хаті й без потреби дивитися, як дружина порається біля печі, приготовляючи вечерю. На призьбах, помащених жовтою глиною, сиділи чоловіки й жінки й без кінця розмовляли про свої щоденні справи. І якраз тоді з самої останньої хати почулися м’які голоси гарного співу. В цьому співі було стільки святковости, стільки краси, що люди відразу збагнули, що це не звичайна собі сільська пісня. Не був це також спів церковний. У співі можна було відрізнити дзвінкі жіночі голоси, а всім же відомо, що в православній богослужбі жінки співають мало. І жодний звук цього чудового співу, що розпливався в сумерках липневого вечора, не нагадував, щоб це був спів церковний. У цьому співі було щось незвичайне, глибоке, сільське, щире, яке нагадувало ніби козацьку думу, ніби журливу бандуру українських кобзарів, які постійно бриніли під церквами в часі престольних свят. Голоси були добірні, молоді і в співі було стільки чуття і сердечносте, стільки щиросте і простоти, що навіть старий Полікарп не видержав.
 

С. Степняк – Штундист Павло Руденко

Повість. - З російської мови переклав Михайло Подворняк. – Чікаґо – Вінніпег, 1968: Християнське видавництво «Дорога Правди». – 248 с.
 

С. Степняк – Штундист Павло Руденко – Зміст

 • Передмова
 • Розділи I – XXVII
 • УКРАЇНСЬКЕ ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО “ДОРОГА ПРАВДИ” ДОСІ ВИДАЛО ТАКІ КНИЖКИ

Гр. Домашовець – Напередодні світової РеформаціїГр. Домашовець – Напередодні світової Реформації

Нюарк – Саскатун: The Gospel Press, б.р. – 160 с.
 

Гр. Домашовець – Напередодні світової Реформації – Зміст

Передмова
РОЗДІЛ І. Невпинна боротьба за кращу долю
 • 1. У котловині людського життя
РОЗДІЛ II. Релігійне питання
 • 1. Великі події
 • 2. Коротко про минулість
 • 3. Соціяльне розуміння релігії
 • 4. Сила Святого Письма
РОЗДІЛ III. Національне питання
 • І. Національне питання за порадою Святого Письма
 • 2. Бог, Його земля і людина
РОЗДІЛ IV. Соціяльне питання
 • 1. Право Боже щодо життя людського на цій землі
 • 2. “Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні”
 • 3. “А як маємо поживу та одяга, то ми задоволені з того”
 • 4. Найбільше яскраві й дошкульні приклади
РОЗДІЛ V. Християнські та світові дороги
 • 1. Загальне християнське й світове положення
 • 2. Відблиски в шуканні правди
 • 3. Проби місій про спасіння цього світу
 • 4. Царство Боже
 • 5. Тисячолітнє Царство — Міллєніум
 • 6. Віра як основний пункт
 • 7. Новий Заповіт у світлі історичного пояснення

Олександр Лахно – Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки)Олександр Лахно – Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки)

Монографія. – Полтава: «Друкарська майстерня», 2009. – 288 с.
ISBN 978-966-8798-20-7
 

Олександр Лахно – Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) – Зміст

Передмова
Розділ 1. Формування опозиційних настроїв поміж віруючих церкви ЄХБ в Україні
 • 1.1. Передумови, причини виникнення та діяльність опозиційних рухів у церкві ЄХБ (середина 1940-х - кінець 1950-х років)
 • 1.2. Посилення державного наступу на протестантів і розкол церкви ЄХБ (кінець 1950-х - 1962 роки)
 • 1.3. Організаційне оформлення опозиції та утворення СЦ ЄХБ (1962 — 1965 роки)
Розділ 2. Діяльність громад Спілки Церков на теренах України як альтернатива офіційній Всесоюзній Спілці ЄХБ
 • 2.1. Еволюція СЦ ЄХБ в умовах атеїстичної держави (1965 — 1975 роки)
 • 2.2. Посилення внутрішніх суперечностей і послаблення діяльності прибічників РЦ ЄХБ (1976 — 1985 роки)
 • 2.3. Спроби легалізації СЦ ЄХБ у період демократизації радянського суспільства (1985 - 1991 роки)
Післямова
Додатки
Список використаних джерел
 

Гр. Домашовець – Слідами правди – Історична повість з євангельського життяДля яснішого зрозуміння та зацікавлення повісти та в якій атмосфері повстала та й розвивалася Євангельсько- Баптистська громада, додається уривок із “Історії Баптистів в Забір’ї”, що була поміщена в “Післанці Правди” за 1928 р., яку розпочав писати П. Олишко один з початкуючих членів тієї громади.
 
“Так проминали дні за днями. Люди не дивилися на тих, котрі нас переслідували, а горнулися до Слова Божого і щораз число віруючих побільшувалось. Противники Євангелії сильно затривожились, що всі увірять і вони самі полишаться, і почали радитися якби загасити в селі Слово Боже. Отже, постановили спровадити священика, бо мовляв — нема в нас священика, тому всі люди пішли до Булеги (до Булеги тому, що в нього відбулися зібрання). Зараз чотирьох най. славніших господарів поїхали до міста Перемишля до діє- цизії де був єпископ, щоб той негайно надав їм священика, бо інакше ціле село покине церкву, перейде на дилерську віру. Небавом рознеслася вістка, що до села приїде молоди^ священик родом з поблизького місточка Угнова, син славного різника Миколовича. Недовго бавило і він приїхав.
 

Гр. Домашовець – Слідами правди – Історична повість з євангельського життя

Гартфорд – Буенос Айрес: Накладом бувших членів Церкви, 1954. – 108 с.
 

Гр. Домашовець – Слідами правди – Зміст

 • Замість передслова
 • Розділ I - XIV
 

Ілля Кубрин – Нова віра в Західній УкраїніІлля Кубрин – Нова віра в Західній Україні

Торонто – Віндсор: Накладом Проповідника Івана Підгорецького, Kiev Printers Ltd., 1968. – 120 с.
 

Ілля Кубрин – Нова віра в Західній Україні - Зміст

Вступне слово
Нова віра в Західній Україні
 • 1. Хто такі баптисти?
 • 2. Причини постання баптистського руху в Галичині
 • 3. Баптистський рух окрузі Рави Руської
 • 4. Переслідування баптистів за віру в Євангелію у Равщині
 • 5. Баптистський рух на Підкарпатті в Галичині
 • 6. Переслідування баптистів за віру в Євангелію на Підкарпатті
 • 7. Баптистський рух у Львові та окрузі Львова
 • 8. Баптистський духовний рух у Тернопільщині
 • 9. Баптистський рух у Жидачівщині
 • 10. Баптистський рух у Болехівщині
 • 11. Баптистський рух у Дрогобиччині та Стрийщині
 • 12. Баптистський рух на Лемківщині
 • 13. Баптистський рух в окрузі Кам’янки Струмилової
 • 14. Баптистський рух в Івано-Франківщині і Коломийщині
 • 15. Баптистський рух між українським населенням у Снятинщині
 • 16. Баптистський рух у Жовківщині
 • 17. Баптистський рух у Брідщині
 • 18. Баптистська місійна праця у місті Перемишлі
 • 19. Загальний стан українських баптистів у Галичині в 1939 році
 • 20. Методи, при помочі яких баптисти в Галичині успішно поширювали між народом євангельську науку
 • 21. Духовна праця галицьких баптистів поза межами Галичини
 • 22. Короткі біографії українських баптистських проповідників та їхньої місійної і церковної праці в Галичині і поза Галичиною
Кінцеве слово до читачів
 

Д-р Лонгин Цегельський - Звідки взялась і що то є євангельська віра?Д-р Лонгин Цегельський - Звідки взялась і що то є євангельська віра?

Нью Йорк: Перевидано Церквою Християн Віри Євангельської, б.р. – 34 с.
 

Д-р Лонгин Цегельський - Звідки взялась і що то є євангельська віра? – Зміст

Переднє слово
До Євангелії (Тарас Шевченко)
ЄВАНГЕЛЬСЬКА ВІРА В УКРАЇНЦІВ
 • Початкове християнство було безієрархічне
 • Суперечка між патріярхами за старшинство і “схизма”
 • Проби “унії” або з’єднання
 • Як папи згорділи до краю та сягнули по світську владу?
 • “Єретики”
 • Предтечі великої Реформації — Вікліф і Гус
 • Велика реформація — Мартин Лютер
 • Побіда Лютера
 • Смерть Лютера і його історичне значіння
 • Поглиблення Реформації — Цвінґлій
 • Іван Кальвін
 • Поширення реформації та її вплив
 • Реформація в Англії — Єпископалізм і Пуритани
 • Боротьба проти Євангельства. Єзуїти.
 • Тридцятьлітня війна
 • Дальший розвій Євангельства
 • Євангельство — всесвітня віра
 • Змагання до об’єднання

А. Дубовий – На Батьківщині і на чужині - З історії українських піонерів у Норт ДакотіА. Дубовий – На Батьківщині і на чужині - З історії українських піонерів у Норт Дакоті

Торонто – Чікаґо: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1957. – 84 с.
 

А. Дубовий – На Батьківщині і на чужині – Зміст

Передмова
Вступ
 • І. ДУХОВНІ ШУКАННЯ
 • II. ПРОБУДЖЕННЯ
 • III. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
 • IV. З БАТЬКІВЩИНИ НА ЧУЖИНУ
 • V. НА НОВІЙ БАТЬКІВЩИНІ
 • VI. ГОЛОД
 • VII. ПОЧАТКИ ДОБРОБУТУ
 • VIII. ДУХОВНА ПРАЦЯ НА НОВІЙ ЗЕМЛІ
 • IX. “ПРОРОКИ”
 • X. ГОСТІ-ПРОПОВІДНИКИ
 • XI. ЗАКІНЧЕННЯ
 
 
 

Л.А. Гапонюк, М.О. Пирожко, В.Г. Чайка - Євангельський рух на Волині в документах і долях людейЛ.А. Гапонюк, М.О. Пирожко, В.Г. Чайка - Євангельський рух на Волині в документах і долях людей

Луцьк: ХМ “Українська місія благовістя”, 2009. - 448 с.
ISBN 978-966-1699-00-6
 

Л.А. Гапонюк, М.О. Пирожко, В.Г. Чайка - Євангельський рух на Волині в документах і долях людей – Зміст

Слово до читача
І. “Хто увірує й охреститься — спасеться!”
II. Шляхи проникнення проповіді Євангелія на Волинь  
 • Пробудження народу послав Сам Господь  
 • Молилися українською, німецькою і польською мовами  
 • Першими увірували петербурзькі аристократи ЗО
 • Ідеї Проханова досягли Волині  
 • Сіялося в Петербурзі й Одесі - зійшло у Ковелі  
 • З Ковеля євангельська звістка розлетілася по Волині  
 • Фетлер та його учні на Волині  
 • Місійна праця Федора Каплуна  
 • Рябошапка приїжджав до Луцька  
 • “Післанець Правди” серед волинян  
 • Такий бажаний християнський “Гость”  
 • Сторінки спогадів: “Люди називали віруючих “народ Божий”  
 • Сторінки документів: “Як лякали людей “штундами”  
III. Виникнення і розвиток церков до 1939 року  
 • Утворення регіонів  
 • Регіон Стара Човниця  
 • Луцький регіон  
 • Ковельський регіон  
 • Дубечнівський регіон  
 • Довгівський регіон  
 • Регіон Раків Ліс  
 • Ставлення влади до віруючих на західноукраїнських землях  
 • На богослужіння долали десятки кілометрів  
 • “Ось - я. Пішли мене!”  
 • До сусідів на “Свято Подяки”  
 • Волинські церкви належали до декількох польських Союзів  
 • Міжконфесійне протистояння на Волині і Галичині  
 • Перші кроки нової влади  
 • Сторінки спогадів
 • Федір Каплун: “Стара Човниця була великим місіонерським центром”  
 • Петро Сардачук: “У хаті не вміщалися, тому проводили зібрання в стодолі”  
 • Степан Нищик: “Благословенним шляхом віри”  
IV. У роки воєнного лихоліття  
 • Зловіщі хмари над Волинню  
 • Духовна праця не припинялася і в роки війни  
 • Приймали хрещення, відзначали “Свято жнив”  
 • “Це Бог замкнув ті кулемети, як пащі львам... ”  
 • “Господь був нашим охоронцем”  
 • За відмову від зброї - сталінські табори
 • Євангельські християни і баптисти об’єдналися в один Союз  
 • Залізничний квиток для епископа  
 • Сторінки спогадів
 • Сергій Терпелюк: “Духовний гарт Сухобезводної”  
 • Євген Слободзян: “Арештували мене вісімнадцятирічним юнаком”  
 • Любов Власюк: “Бога я пізнала з малих літ”  
V. Відновлення церков у післявоєнний період.
 • Братство ЄХБ у часи войовничого атеїзму  
 • Нові часи - нові порядки  
 • Розкол у братстві та його наслідки  
 • Віруючі підкорялися не листам, а Слову Божому  
 • Храми перетворили в атеїстичні планетарії  
 • З народженням дитини “привітали” штрафом  
 • Пресвітерів викликали в райкомівські кабінети  
 • Молитовні будинки ”заважали” владі і в центрі, і на хуторах  
 • Одні будували, інші розбирали  
 • Не згорів у війну, але палав у мирний час  
 • Забирали храми за місяць - повертали роками  
 • Свавілля сільських начальників  
 • Ратнівський “Перець” і “сфабриковане” сіно  
 • Чи й справді релігія була “гальмом”?  
 • Про незгоряючий кущ і манну небесну  
 • Прозріння чи відступництво?  
 • Стосунки влади і церкви  
 • Покликання і відповідальність старшого пресвітера  
 • Не все з Москви було видно  
 • Голос підтримки із-за кордону  
 • Пісок в очі, а караван іде  
 • Що не можливе для людей, те можливе для Бога  
 • Люди каялися - зростали церкви  
 • Трохи духовної статистики  
 • Сторінки спогадів
 • Олексій Нестерук: “Дім молитви відремонтували за одну ніч”  
 • Станіслав Шелест: “Хрестили мене на світанку...”  
 • Антон Ткачук: “Раніше нас випробовували утисками, тепер - свободою...”  
 • Антон Назаревич: “На шлях виправлення не став”  
 • Лідія Мельничук: “Бог - сиротам батько, вдовицям суддя”  
 • Микола Шиманський: “Скільки себе пам’ятаю - я серед дітей Божих”  
 • Надія Євдокевич: “Дякую Богу, що дав мені співчутливе серце”  
VI. Період потепління. Церква у незалежній Україні  
 • Перебудова принесла віруючим полегшення  
 • Починали з недільних шкіл для дітей  
 • Відроджувалася віра і з нею - церкви  
 • ...І своя християнська друкарня  
 • “Волинське об’єднання стабільне у нашому Союзі”  
 • “Тож ідіть і навчіть... ”  
 • Пройшовши через “Дім суду”
 • Осягаючи Христове вчення  
 • Співом і музикою славимо Христа  
 • Добре дітям у “дяді Колі і тьоті Ніни”  
 • Сиротинець і школа - під одним дахом  
 • Молодь обирає Христа  
 • Лікують душу і тіло  
 • “Діаспора - кровна частка нашого братства”  
 • Кому “заважають” баптисти?  
 • Що хвилює нас самих  
 • Сторінки місіонерського служіння
 • Вільям Капітанюк: “Кожному школяреві подарувати книжку про Христа”  
 • Леонід Мандзюк: “Бачать наше правдиве життя”  
 • Анатолій Ломака: “Будьмо світлом для світу!”  
 • Роман Гапончук: “3 Євангелієм на казахській землі”  
 • Інна Денисюк: “Заполяр’є відкрите для Христа...”  
 • Лідія Гапонюк: “Засвідчимо про спасіння кожному жителю Йошкар-Оли”  
Післямова
З вірою в Бога та Україну  
Використана література
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (3 votes)
Аватар пользователя brat Vadim