Історія релігії в Україні

Історія релігії в Україні
Історія релігії — одне з дисциплінарних утворень релігієзнавства. На відміну від філософії релігії, яка відтворює релігії у знятому вигляді в специфічній статиці, історія релігії розглядає її в динаміці, змінах і розвитку. Конкретніше, історія релігії розглядає релігію не на рівні загальнотеоретичного осягнення її природи або функціонування на індивідуальному чи суспільно-спільнотному рівні, а на рівні відтворення процесу становлення релігії як в іманентних й історично-релігійних зв’язках, так і в загальному соціально-історичному та історико-культурному контексті. Історія релігії, окрім конфесійної хронологічної конкретності, має ще й свою логіку, яка виявляється в особливостях еволюції цього феномену від природних, стихійно сформованих прадавніх його форм до розвинутих релігійних систем світового масштабу, в творенні змісту й форми яких відчутно свідомий почерк окремих особистостей.
 
Природні, історичні, економічні та культурні умови буття певного етносу чи країни спричиняють специфіку релігійного процесу на теренах проживання кожного народу, певних географічних регіонів. Історія релігії в Україні також має свої особливості, а відтак вона постає окремою сторінкою у світовій історії. Предметом навчальної дисципліни “Історія релігії в Україні” є саме історія релігійного процесу на українських теренах в усій різноманітності його особливостей. Це передбачає насамперед з’ясування своєрідності витоків релігії в Україні, розвитку й поширення її багатоманітних конфесійних форм, функціонування їх на різних етапах історії українського етносу.
 

Історія релігії в Україні

Навчальний посібник
А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького
К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. 735 с.
Серія "Вища освіта XXI століття"
ISBN 966-7293-71-8
 

Історія релігії в Україні - Зміст

Передмова
Вступ. ПРЕДМЕТ КУРСУ “ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ”
 
Розділ І. ДОБА ДАВНІХ РЕЛІГІЙ. ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ-РУСІ
 • 1. Релігії стародавніх суспільств
 • 2. Демоністичні вірування праслов’ян
 • 3. Східнослов’янський політеїзм
 • 4. Християнізація Русі-України
Розділ II. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО
 • 1. Православ’я часів польсько-литовського панування
 • 2. Рим і Україна. Католицизм на українських землях
 • 3. Українське православ’я Могилянської доби
 • 4. Православна церква в Запорізькій Січі
 • 5. Українські монастирі
Розділ III. РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ЧАСІВ КОЛОНІАЛЬНОЇ НЕВОЛІ
 • 1. Українське православ’я під владою Московської церкви
 • 2. Православна церква в Україні 1900—1917 років
 • 3. Києво-Могилянська академія: колиска української богословської думки
 • 4. Православ’я Буковини
 • 5. Спроби українізації та автокефалії православної церкви (20—30-ті роки XX ст.)
 • 6. Православне сектантство в Україні
 • 7. Поширення позацерковного містицизму
Розділ IV. РАННІЙ І ПІЗНІЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ В УКРАЇНІ
 • 1. Реформатське християнство
 • 2. Євангельські конфесії: баптизм, п’ятдесятництво
 • 3. Месіансько-есхатологічні течії: адвентизм, свідки Єгови
Розділ V РЕЛІГІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
 • 1. Іудаїзм в Україні. Хасидизм — продукт української дійсності
 • 2. Караїмська релігія та її історична доля
 • 3. Іслам на українських землях
 • 4. Вірменська церква в Україні
 • 5. Релігійний світогляд циган в Україні
Розділ VI. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНІ ПРОЦЕСИ ПЕРІОДУ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ
 • 1. Православна церква в Україні (1917—1939)
 • 2. Церковне життя в Україні під час Другої світової війни (1939—1944)
 • 3. Післявоєнний розвиток православ’я в Україні (1945—1990)
 • 4. Конфесії православного коріння тоталітарної доби
Розділ VII. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
 • 1. Релігійні вияви національної духовності українців
 • 2. Відродження українського православ’я і внутріправославні колізії
 • 3. Становлення греко-католицизму як чинника національного пробудження
 • 4. Нові релігійні течії й організації в Україні
 • 5. Свобода совісті: історія і практичне втілення в Україні
Розділ VIII. МАЙБУТНЄ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
 • 1. Географія релігій в Україні
 • 2. Ідея національної церкви і національної релігії
 • 3. Прогнози розвитку релігії в Україні в контексті релігійних процесів у світі
 • 4. Релігійне життя української діаспори
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (3 votes)
Аватар пользователя brat Andron