Королевський - Уніятизм

Кирило Королевський - Уніятизм
У сучасному екуменічному богословському діялозі термін уніятизм є каменем спотикання. Якоюсь мірою, але значно меншою, йому відповідає термін прозелітизм. Це два полюси, які начебто є найбільшою перешкодою для екуменічного дія- логу. Ці два поняття, а передусім уніятизм, найчастіше вживають наші православні брати, коли хочуть закинути будь-що стосовно розвитку цього діялогу. Деколи складається враження, що саме православні створили цей термін, щоб усе, що найгірше у взаєминах між Католицькою і Православною Церквами, звести до того одного слова.
 
Хоча термін уніятизм рідко вживали у перших десятиліттях ХХ-го століття, наукового значення йому надав і фактично впровадив у церковно- богословську лексику католицький священик східного обряду о. Кирило Королевський, з походження француз (справжнє ім’я Жан Франсуа Жозеф Шарон [Jean François Joseph Charon] (1878-1959). У 1927 p. він французькою мовою написав широку статтю, яку ми, зважаючи на її актуальність, вперше публікуємо в перекладі на українську. У тому ж часі російський православний богослов о. Сергій Булгаков (1871-1944) переосмислював настанову православ’я щодо питання єдности Церков.
 

Кирило Королевський - Уніятизм

з фр. пер. 3. Курдина
Львів. Свічадо, 2014. 144 с. 
ISBN 978-966-395-783-8
 

Кирило Королевський - Уніятизм - Зміст

Передмова
Вступ 
  • Двозначність і двоякість формулювання слова «унія» у польській, російській та грецькій мовах. 
І. Що таке уніятизм? 
  • - 2. Зневажливий зміст другої форми зазначеного вище слова. - 3. Що таке «єдність Церков»? - 4. Що таке уніятизм? - 5. Факти, на які спирається концепція уніятизму. - 6. Це стосується не лише православних. 
II. Причини виникнення уніятизму
  • - 7. «Неуцтво» з боку Заходу щодо того, що діється на Сході. - 8. Низький рівень освіченосте східного клиру в момент прийняття унії. - 9. Групи віруючих, які повернулись до католицтва, майже завжди становили меншість. - 10. Соціяльна ситуація, що стосується католиків східного обряду. -11. Відсутність власної культури у східнокатолицькому середовищі. - 12. Людська недалекоглядність. - 13. Тиск з боку римо-католиків. 
  • - 14. «Причина причин»: схизма (церковний розкіл). 
III. Наслідки уніятизму
  • - 15. Для богословської, догматичної, полемічної та моральної освіти. - 16. Для канонічного права. - 17. Відмова від східноцерковної одежі. - 18. Літургійний уніятизм: стиль та вбрання храмів, літургійних шат, текстів евхологіонів. Конкретні приклади. - 19. Аске- тика уніятизму. 
IV. Межі поширення «уніятської недуги»
  • - 20. - У царині богослов’я. - 21. У юридичній площині. - 22. У способі одягання. - 23. У літургійній сфері. - 24. - В аскетиці. 
V. Вияви небезпеки, пов’язані з уніятизмом 
  • - 25. Уніятизм - реальне й відчутне заперечення обіцянок пап. - 26. Принципова неспроможність уніятизму стати основою єднання між католиками і некатоликами (православними). - 27. Уніятизм сам собою є хибним шляхом. - 28. Дії пап, спрямовані на утвердження уніятизму: їх історичне пояснення. - 29. Докладне вивчення послання Пія IX від 13 травня 1874 р. до митрополита Галицького. 
VI. Як зарадити виявам небезпеки, пов’язаними з уніятизмом 
  • - З0. Бажання з нашого боку покінчити з ним. - 31. Утримання наших семінарій і спосіб управління ними. - 32. Поділ на дві категорії справ, якими керують латинські місіонери. - 33. Послух перед приписами Конституції Папи Лева XIII. - 34. Поступова відмова від «гібридизації». - 35. Як її досягнути? - 36. Шанобливе ставлення до східного обряду. - 37. Розвиток практики целібату. 
Примітки 
 

Кирило Королевський - Уніятизм - Вступ

 
Слово «уніятизм» є досить новим у словнику, можна сказати - неологізмом. І навпаки, слово «уніят», від якого воно походить, - дещо старіше. Зазвичай у французькій мові словом «уніяти» прийнято називати християн східного обряду пов’язаних у сопричасті з Римським Апостольським Престолом. їх ще називають «з’єдинені», а також - відповідно до приналежности - греко-уніяти, вірмено-уніяти, болгаро-уніяти і т. д. Слово «унія» у цьому сенсі проникло у європейські мови лише в XVII столітті завдяки церковній унії, укладеній в Бересті (тогочасна Литва), в 1596 році, після повернення делегації, яка наприкінці попереднього року поновила у Римі колишню унію Київського митрополита з Римською Церквою: це було перше, за хронологією, повернення до католицького сопричастя великих мас християн, яких відділила від нього схизма Фотія і Керуларія. 
 
Нічого дивного немає, отже, в тому, що це нове слово походить з польської. Аж донедавна, коли говорили чи писали латиною Unio Ecclesiarum, малося на увазі лише те, що ми називаємо «єдність Цер' ков». Про унію, як ми її зараз розуміємо, почали говорити відтоді, як у Константинополі виникла і розвинулась схизма. Отець-єзуїт Петро Скарга (1536-1612), який був одним з її найпалкіших прихильників серед українців, використав ще 1577 р., у творі, присвяченому цьому питанню, класичний вислів, властивий польській мові: «jednosc». Лише ЗГОДОМ слово «унія», яке вже прижилося у мові, починає активно вживатись. Оскільки нові слова не виникають без відповідної потреби в них, передусім у церковних питаннях, що сягають углиб кількох століть, можна стверджувати, що два польських слова - «jednosc» та «unia» - окреслюють вже два різні поняття. 
 
З польської мови той самий дуалізм висловів перейшов природним шляхом у російську мову. Класичне російське слово, яке окреслює поняття «єдности Церков», - це «соединение»: його без вагань використає будь-який росіянин, щоб окреслити, наприклад, можливе об’єднання своєї православної Церкви з іншою релігійною конфесією: поза тим, коли доводиться говорити про союз між митрополитом Київським і Святим Престолом, укладений у 1596 році, або будь-який його аналог в історії сучасної Церкви, він негайно ж вживе слово «унія», яке аж ніяк не є російським, зате окреслює ДЛЯ нього цілком інше поняття. Грек учинить так само: його мова пропонує для цього слово «énosis», яке все ще активно вживається; але коли він забажає назвати поняття, про яке ми зараз го- воримо, він волітиме використати слово «ounia», Яке є не більшою мірою грецьким, аніж «уния» - Російським чи «unia» - польським. 
 
Саме цю відмінність понять нам хотілося 6 пе- РеДати у французькій мові словом «uniatisme», 3 Наміром протиставити його певною мірою слову «union» - «єдність». Нашим читачам добре відомо що таке «єдність Церков»: це відновлення такого стану речей, що існував до великого розколу (схизми). Що слід розуміти під поняттям «церковний уніятизм», або скорочено «уніятизм», - про це і поговоримо на наступних сторінках цієї праці.
 
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (2 votes)
Аватар пользователя brat Andron