Підготовка до хрещення - Подготовка к крещению

Підготовка до хрещення
В євангельсько-баптистському братстві до сьогоднішнього дня збереглась давньохрисгиянська традиція проводити підготовку з тими, хто бажає прийняти святе водне хрещення. У ранній церкві таких людей називали ״оглашенними”, тобто людьми, що оголосили себе християнами через публічне покаяння, але які ще не прийняли водне хрещення. Перш ніж стати повноправним членом церкви, тобто увійти до неї через святе водне хрещення, така людина повинна була пізнати й прийняти основи християнського вчення. У ІІ-ІІІ ст. на це потрібно було від одного до трьох років, у євангельських церквах нашого часу цьому приділяють переважно від трьох до шести місяців.
 
За цей час із тими, хто виявив бажання прийняти святе водне хрещення, проводяться 12-15 бесід. У посібнику ״Підготовка до хрещення” наводяться бесіди, які дають певною мірою узагальнене або ״усереднене” розуміння основних істин Священного Писання, що утвердилось у слов’янських євангельсько-баптистських церквах. Автономія місцевих церков передбачає, що кожна громада, зберігаючи єдність основних понять з іншими церквами, може мати своє, дещо відмінне від інших, розуміння окремих аспектів християнських доктрин і традицій і це збагачує євангельське братство. Особливо це може стосуватися практичних питань або специфіки застосування деяких біблійних істин. Тому, використовуючи наведений тут текст, кожен пастор або вчитель може, і вочевидь, повинен дещо змінювати його залежно від місцевих традицій. 
 
На жаль, в євангельсько-баптистському братстві до цього часу не видавалось посібника, який би містив бесіди з схрещуваними. Нерідко це приводить до того, що в церквах, особливо в малих, деякі віруючі приймають хрещення так і не пізнавши багато важливих істин християнства. Унаслідок цього період духовного дитинства затягується, що приводить до багатьох хвороб, пасивності, а іноді і єресі. Щоб допомогти у вихованні молодих християн, у Першій Одеській церкві ЄХБ на початку 80-х років був упорядкований збірник ״Початки вчення”, що містив текст бесід, які звичайно проводяться з тими, хто готується до хрещення у цій церкві Десять, найчастіше вживаних бесід із цього збірника, який спочатку складався з чотирьох книг, були видані в 1991 році Одеською Біблійною Школою накладом 10000 примірників і буквально за пів року стали бібліографічною рідкістю. У грудні 2004 року було підготовлене друге, доповнене і значно перероблене видання. За п’ять місяців 3000 примірників нового видання повністю розійшлись, поставивши рекорд продажу. Пропоноване видання містить виправлений текст, доповнений деякими новими темами (наприклад, ״Хвороби і страждання” у десятій бесіді) та спрощений варіант дизайну, що дозволило дещо скоротити обсяг книги, без шкоди для змісту. 
 

Підготовка до хрещення

Посібник
Третє видання
Упор, і ред С. В. Санніков
Одеса., 2006. 380 с.
Серія "Ази вчення "
 

Підготовка до хрещення - Зміст

ПЕРЕДМОВА
СИМВОЛ ВІРИ
 • Бесіда перша ПРО БІБЛІЮ ТА ЇЇ БОГОНАТХНЕННІСТЬ
 • Бесіда друга ПРО БОГА ТА ЙОГО АТРИБУТИ
 • Бесіда третя ПРО ЛЮДИНУ, ГРІХ ТА ВИКУПЛЕННЯ
 • Бесіда четверта ПРО ПОКАЯННЯ, ВІДРОДЖЕННЯ ТА ОСВЯЧЕННЯ
 • Бесіда п’ята ПРО ПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯІ СВОБОДУ ВОЛІ
 • Бесіда шоста ПРО ХРЕЩЕННЯ ДУХОМ СВЯТИМ І ДАРИ ДУХОВНІ
 • Бесіда сьома ПРО ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ І ВЕЧЕРЮ ГОСПОДНЮ
 • Бесіда восьма ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ
 • Бесіда дев’ята ПРО ЇЖУ, ОДЕЖУ І ПОКРИТТЯ ГОЛОВИ
 • Бесіда десята ПРО ХВОРОБИІ СТРАЖДАННЯ
 • Бесіда одинадцята ПРО СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ І БЛАГОВІСТЯ
 • Бесіда дванадцята ПРО СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ І ДЕРЖАВИ
 • Бесіда тринадцята ПРО ПРАВОСЛАВ’Я ТА ЙОГО ВЧЕННЯ
 • Бесіда чотирнадцята ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА

Санников С. В. – Подготовка к крещению в церквах евангельской традицииСанников С. В. – Подготовка к крещению в церквах евангельской традиции

Издание шестое. – Творческая группа “Sannikov info”, Текст, 2013. – 516 с.
 

Саннников С.В. - Подготовка к крещению - Содержание

Предисловие
Символ веры
 • Беседа первая: «Библия»
  • 1.1. Две формы Божьего откровения - 1.2. Представление о богодухновенности - 1.3. Свидетельства богодухновенности - 1.4. Канон и апокрифы - 1.5. Язык и переводы - 1.6. Трудные места в Библии - 1.7. Чтение Библии
 • Беседа вторая: «Бог»
  • 2.1. Природные свойства Бога - 2.2. Нравственные атрибуты Бога - 2.3. Гармоничность Божьих свойств - 2.4. Сущностные свойства Бога - 2.5. Триединство Бога - 2.6. Явления Бога людям
 • Беседа третья: «Человек, грех, искупление»
  • 3.1. Сотворение человека - 3.2. Грехопадение - 3.3. Спасение
 • Беседа четвертая: «Покаяние, возрождение, освящение»
  • 4.1. Покаяние - 4.2. Возрождение - 4.3. Освящение
 • Беседа пятая: «Предопределение и свободная воля»
  • 5.1. Суверенность Бога и свобода человека - 5.2. История предопределения и свободного избрания - 5.3. Библейский взгляд на избрание и предопределение - 5.4. Библейский взгляд на действия благодати - 5.5. Библейский взгляд на масштаб искупления - 5.6. Библейский взгляд на вечную безопасность
 • Беседа шестая: «Закон и благодать»
  • 6.1. Понимание Закона и благодати - 6.2. Благодать вместо Закона - 6.3. Свобода и заповеди Ветхого Завета - 6.4. Суббота или воскресенье?
 • Беседа седьмая: «Водное крещение и Вечеря Господня»
  • 7.1. Водное крещение - 7.2. Вечеря Господня
 • Беседа восьмая: «Церковь и служения»
  • 8.1. Формы и виды служения Богу - 8.2. Материальное служение - 8.3. Общение с Богом - 8.4. В поместной церкви
 • Беседа девятая: «Внешний человек»
  • 9.1. Пища - 9.2. Одежда - 9.3. Покрытие головы
 • Беседа десятая: «Болезни и страдания»
  • 10.1. Болезни - 10.2. Страдания
 • Беседа одиннадцатая: «Семейная жизнь и благовестие»
  • 11.1. Брак - 11.2. Благовестие
 • Беседа двенадцатая: «Мир и государство»
  • 12.1. Мир и его культура - 12.2. Церковь и государство
 • Беседа тринадцатая: «Евангельский взгляд на православие»
  • 13.1. История православия в славянских землях - 13.2. Вероучительные особенности православия - 13.3. Православие в современном мире
 • Беседа четырнадцатая: «Вехи истории христианства»
  • 14.1. Появление христианства - 14.2. Гонимое христианство (30 - 313 гг.) - 14.3. Воцарившееся христианство (313 г. - 600-е гг.) - 14.4. Средневековое христианство (VI-XVI вв.) - 14.5. Восставшее христианство (1517 г. - 1780-е гг.) - 14.6. Современное христианство (1780-е гг. - начало III тысячелетия) - 14.7. Христианство третьего тысячелетия
Ответы
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (5 votes)
Аватар пользователя brat Andron