Шиманович - Біблійна екзегетика Карла Барта

Андрій Шиманович - Біблійна екзегетика Карла Барта: Монографія
Наявність в наш час численних інтелектуальних викликів, спричинених домінуванням постмодерного дискурсу, зумовлює гостру необхідність наново переосмислити значущість деяких богословських течій ХХ ст., що мали у своєму методологічному засновку повернення до давніх наративів, цілісних концептуальних систем та церковної Традиції. Як правило, ці рухи оновлення були вмотивовані численними загрозами з боку ліберальної теології ХІХ ст. із її раціоналізацією християнства та зазіханнями на цілісну христоцентричну самосвідомість Церкви.
 
Неоортодоксальна біблійна екзегетика видатного швейцарського теолога Карла Барта спричинила чималу дискусію у міжвоєнний період першої половини ХХ ст., надавши вагомі пояснення та аргументи на користь наявності сутнісного зв’язку між надто оптимістичною антропологією доби модерну та тими соціально-політичним катастрофами, які наочно продемонстрували теоретичну хибність і подекуди практичну згубність попередніх конструкцій у царині філософії, теології, антропології, соціології тощо. У наш час радикальні трансформації у соціально-політичній царині, криза ліберального проекту як форми суспільного устрою, реанімація авторитаризму, яка нерідко підсилюється псевдорелігійною риторикою, – все це, маючи очевидну схожість із подіями першої половини ХХ ст., ставить перед інтелектуальною спільнотою питання про можливість оновлення та реінтеграції неоортодоксального дискурсу у сучасний богословський простір як методологічного засновку для побудови релевантних відповідей на запити сьогодення. У цьому контексті радикальний біблійний христоцентризм Карла Барта може розглядатися як дієвий засіб проти хаотизації суспільного, духовного та інтелектуального життя сучасної людини.
 
У цій монографії антиліберальний аспект богословського світогляду Барта розглянуто в контексті більш схвального ставлення до раціонального модерного дискурсу, яке було притаманне іншому представникові неоортодоксального руху – Паулю Тілліху, котрий випрацьовував цілісну систему філософсько-апологетичного інструментарію на користь теоретичної можливості органічного поєднання християнства із раціональним дискурсом доби модерну та екзистенціальною філософією початку ХХ ст. Водночас у книзі запропоновано компаративний аналіз ступеню впливу неоортодоксальної теології Барта на подальший розвиток протестантського богослов’я із урахуванням розповсюдження ідей Еміля Бруннера та його концепції природного богослов’я, яка знайшла широке визнання та застосування у академічних богословських колах другої половини ХХ ст.
 

Андрій Шиманович - Біблійна екзегетика Карла Барта: Монографія

Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2022. - 184 с.
ISBN 978-617-7827-31-2
 

Андрій Шиманович - Біблійна екзегетика Карла Барта: Монографія - Зміст

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. КАРЛ БАРТ І ХРИСТИЯНСЬКА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА
1.1. Роль Карла Барта у протестантському богослов’ї ХХ ст.
1.2. Вплив соціально-політичних чинників на Бартову теологію
1.3. Взаємозв’язок догматики, герменевтики і екзегези у богослов’ї Барта
РОЗДІЛ 2. РОЗРИВ КАРЛА БАРТА ІЗ ЛІБЕРАЛЬНИМ ПРОТЕСТАНТСЬКИМ БОГОСЛОВ’ЯМ
2.1. Причини виникнення і загальна характеристика ліберальних тенденцій у протестантській теології ХІХ ст.
2.2. Основні принципи неоортодоксальної герменевтики
2.3. Характерні особливості неоортодоксальної герменевтики Барта
РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПОВИЙ ПРІОРИТЕТ СВЯТОГО ПИСЬМА
3.1. Оновлений погляд Барта на Біблію як на Слово Боже
3.2. Тлумачення Слова Божого в Церкві
3.3. Концепція богонатхненності Писання в розумінні Барта
3.4. Співвідношення між вченням про богонатхненність та історико-критичним методом
3.5. Екзегетика Барта і його ставлення до канону Святого Письма
РОЗДІЛ 4. ХРИСТОЦЕНТРИЧНІСТЬ БІБЛІЙНОЇ ЕКЗЕГЕТИКИ КАРЛА БАРТА
4.1. Загальна христоцентричність богослов’я К. Барта і її співвідношення із поглядами отців Церкви
4.2. Христоцентричність Бартової екзегетики в окремих розділах його богословської системи
РОЗДІЛ 5. РЕЦЕПЦІЯ НЕООРТОДОКСАЛЬНОЇ БІБЛІЙНОЇ ЕКЗЕГЕТИКИ КАРЛА БАРТА І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО БОГОСЛОВ’Я
5.1. Вплив богослов’я К. Барта на англомовний богословський світ
5.2. Значення Бартової теології для сучасної Церкви та богословських шкіл
ВИСНОВКИ
БІБЛІОГРАФІЯ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (4 votes)
Аватар пользователя brat Eduard