Скиния и храм - Ветхозаветные жертвы - Символы и их значение

Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком
Святиня у виді намету (скинії) була центром духовного життя ізраїльського народу під час його мандрування з Єгипту в Ханаан по цьому, як його Бог Своєю сильною рукою спас від загибелі та вивів з важкої єгипетської неволі. Архітектором і Будівничим цієї величавої святині був Сам Бог, Який хотів перебувати посеред Свого народу й тому сказав Мойсееві: «І нехай збудують Мені святиню, - і перебуватиму серед них. Як усе, що Я покажу тобі - будову намету (скинії) та будову речей його, - так і зробите» (Вих.25:8-9). «І дивись, і зроби за тим зразком, що тобі показувано на горі» (Вих.25:40). «І поставиш намет (скинію) згідно з приписами, як тобі показано на горі» (Вих.26:30).
 
Але ця святиня та її обстановка, збудовані на початку сорокарічної подорожі через пустиню, були тільки «образом і тінню небесного», тобто прообразом чогось незмірно більшого й значнішого від матеріальної будівлі: «Вони служать образові й тіні небесного, як Мойсееві сказано, коли мав докінчити намета: „Дивись бо, сказав, зроби все за зразком (типом - взором), що тобі на горі був показаний!“» (Євр.8:5). Багато питань і думок висловлено у відношенні до того, що в дійсності бачив провідник ізраїльського народу, пророк Мойсей, коли перебував з Богом сорок днів і сорок ночей на горі Синай.
 
Про що справді йдеться? В дійсності йдеться про це, про що говорив Христос, що Святі Писання свідчать про Нього, про центральну Особу, головного Актора всієї Біблії, - Провідника нашого спасіння. Йдеться про Боголюдину - Господа Христа Ісуса, через Якого і для Якого все створене, через Якого і в Якому маємо вільний доступ до престолу Божої ласки. « Головна ж річ у тому, про що я говорю: маємо Первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу Величности... А тепер одержав Він краще служіння, поскільки Він Посередник і кращого Завіту, який на кращих обітницях був узаконений» (Євр.8:1,6).
 
Святиня типічно й пророчо зображає нам історію і план спасіння. Перше подумаємо про історію спасіння: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від жони, та став під Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли» (Гал.4:4-5).
 

Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2009. – 560 с.
ISBN 978-966-2979-96-1
 

Володимир Домашовець – Будівля за небесним зразком – Зміст

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
 • КНИГА ВИХІД
 • СВЯТИНЯ
 • ВИГЛЯД СВЯТИНІ
 • ПІДНОСНА ЖЕРТВА
 • СПЕЦІАЛЬНЕ ПОКЛИКАННЯЗО
 • ЗГІДНО З ПРИПИСАМИ
 • ВИКОНУВАННЯ СТОРОЖІ
 • МАЄМО ПЕРВОСВЯЩЕНИКА
 • БОЖА СВЯТІСТЬ
 • ЗАСЛОНА Й ПОДВІР’Я
 • ВХОДОВА БРАМА
 • МІДЯНИЙ ЖЕРТІВНИК
 • ЖЕРТВИ
  • А. ЖЕРТВА ЦІЛОПАЛЕННЯ
  • Б. ЖЕРТВА ХЛІБНА
  • В. ЖЕРТВА МИРНА
  • Г. ЖЕРТВА ЗА ГРІХ
  • Ґ. ЖЕРТВА ЗА ПРОВИНУ
 • УМИВАЛЬНИЦЯ
 • ЗЕМНА СВЯТИНЯ
 • СРІБНА ОСНОВА
 • ДОШКИ ТА ЗАСУВИ
 • НАКРИТТЯ СВЯТИНІ
 • ВХОДОВІ ДВЕРІ
 • СВЯТЕ
 • ЗАСЛОНА
 • СВЯТЕ СВЯТИХ
 • КОВЧЕГ ЗАВІТУ
 • ЗОЛОТІ ХЕРУВИМИ
 • КАМ’ЯНІ ТАБЛИЦІ ЗАКОНУ
 • ХРИСТИЯНИН І ЗАКОН
 • МАННА
 • ХРИСТОС - НАША МАННА
 • ААРОНОВА ПАЛИЦЯ
 • ШЕХАНІЯ СЛАВА
 • СТОВП ХМАРИ Й ОГНЮ
 • ІСТОРІЯ КОВЧЕГА ЗАВІТУ
 • ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ОКУПЛЕННЯ
 • ДОКТРИНА ОКУПЛЕННЯ
 • ОКУПЛЕННЯ
 

Маркус Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги ЛевитМаркус Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит

перевод с английского — Одесса: Христианское просвещение, 2011
224 с.
 

Маркус Реинсфорд - Скиния в пустыне и Евангелие от Книги Левит - Содержание

Вступительная заметка
 • Глава 1. Место обитания
 • Глава 2. Ковчег
 • Глава 3. Стол хлебов предложения
 • Глава 4. Золотой светильник
 • Глава 5. Скиния и ее покров
 • Глава 6. Брусья
 • Глава 7. Завеса
 • Глава 8. Завесы входа в скинию
 • Глава 9. Жертвенник
 • Глава 10. Двор
 • Глава 11. «Елей для светильника»
 • Глава 12. Священство
 • Глава 13. Одежды великого священника
 • Глава 14. Помазание Аарона и его сынов
 • Глава 15. Жертвенник курения
 • Глава 16. Серебро выкупа
 • Глава 17. Умывальник
 • Глава 18. Миро для священного помазания
 • Глава 19. Курение
 • Глава 20. Поставление скинии
 • Глава 21. Жертвы приближения
 • Глава 22. Жертва всесожжения
 • Глава 23. Хлебное приношение
 • Глава 24. Мирная жертва
 • Глава 25. Жертва за грех
 • Глава 26. Жертва за грех (продолжение)
 • Глава 27. Жертва за грех (продолжение)
 • Глава 28. Жертва повинности
 • Глава 29. Закон о жертвах
 • Глава 30. Закон о приношении хлебном
 • Глава 31. Закон о жертве за грех и жертве повинности
 • Глава 32. Закон о мирной жертве
 • Глава 33. Заключительный закон о мирной жертве

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупленияАвраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Иллюстрированное издание
Перевод с англ.
Название оргинала:
The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption
М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.
ISBN 978-5-9907076-9-6 (рус.)
 

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления - Содержание

Общий вид скинии
О книге
Комментарий
Предисловие автора
Жертвенник всесожжения
 • Все принадлежности жертвенника
 • Постоянный огонь на жертвеннике всесожжения
Умывальник
 • Все принадлежности, необходимые для омытия рук и ног
 • Бронзовое море храма Соломона и десять умывальниц
Золотой светильник
 • Светильник из чистого золота чеканной работы
 • Цветы, яблоки и чашечки светильника
 • Цветы, яблоки и чашечки на шести ветвях светильника
 • Принадлежности
Стол Хлебов предложения
 • Принадлежности стола
 • Стол хлебов предложения
 • Хлебы предложения
Жертвенник курений
 • Золотой жертвенник для приношения благовонных курений
 • В день искупления (10-й день, 7-го месяца) первосвященник приносит курения так, чтобы облако от возношения покрыло крышку ковчега в Святое Святых
 • Жертвенник курений
Покрывала и покрытия
 • 1  Внутреннее покрывало (скиния) /2 Внешнее покрывало (шатер) / 3 Покрышка шатра /4 Покров верхний
 • Покрывала и покрытия - вид со стороны входа в Святилище (восток)
 • Сравнение размеров развернутых покрывал и покрытий
 • Развернутое внутреннее покрывало (скиния)
 • Порядок изготовления внутреннего покрывала
 • Развернутое внешнее покрывало (шатер)
 • Порядок изготовления внешнего покрывала
Вид Святилища сбоку (юг) I Ковчег завета (ковчег свидетельства
 • Ковчег завета (ковчег свидетельства)
 • Три памятных святыни ковчега завета
  • 1 Золотой сосуд с манной
  • 2 Две каменные скрижали завета (свидетельства)
  • 3 Расцветший жезл Аарона
 • Книга закона, которая находилась рядом с ковчегом завета
Порядок возведения скинии
 • 1 Положил подножия 2 Поставил брусья 3 Положил шесты 4 Поставил столбы 5 Распростер покров над скиниею 6 Положил покрышку поверх сего покрова 7 Подготовил ковчег свидетельства 8 Внес ковчег в скинию 9 Повесил завесу10 Поставил стол 11 Разложил на нем ряд хлебов12 Поставил светильник13 Поставил лампады14 Поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою15 Воскурил на нем благовонное курение16 Повесил завесу при входе в скинию17 Поставил жертвенник всесожжения18 Принес на нем всесожжения и приношение хлебное 19 Поставил умывальник 20 Налил в него воды для омовения 21 Поставил двор22 Повесил завесу в воротах двора
Передвижение скинии по пустыне после ее возведения
 • Покрывала для жертвенника всесожжений
 • Покрывала для золотого светильника и принадлежностей
 • Покрывала для стола хлебов предложения
 • Покрывала для жертвенника курений
 • Покрывала для ковчега завета (ковчега свидетельства)
 • Стан израильтян со скинией в центре
 • Передвижение скинии и порядок движения
Облачения первосвященника
 • 1 Нижнее платье льняное 2 Хитон из виссона (льняная туника) 3 Пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], узорчатой работы для опоясывания хитона4 Верхняя риза к ефоду 5 Ефод 6 Наперсник судный 7 Кидар
 • двенадцать драгоценных камней, вставленные в золотые гнезда наперсника
Скиния собрания (Святилище и Святое Святых)
Меры длины в Ветхом Завете
Алфавитный указатель

Золотой домЗолотой дом

Издательство «GBV» - 65 с.
 

Золотой дом - Содержание

 • Золотой Храм
 • Общий вид Скинии
 • Врата
 • Жертвенник всесожжения
 • Умывальня
 • Модели
 • Доски
 • Облако
 • Четыре цвета
 • Три Входа
 • Занавеси
 • Требуются умелые работники
 • Святилище
 • Пол
 • Первосвященник
 • Святое Святых
 • Храм Божий ... Привет вам!
 

Джон Окс - Из тени в реальность - Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2022. 368 с. ISBN: 978-5-6046733-3-1  Джон Окс - Из тени в реальность - Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом - Содержание Благодарность Предисловие Введение Глава 1. Исторические прообразы Глава 2. Прообразы Мессии Глава 3. Земная скиния и небесная Глава 4. Священство Ветхого Завета как предзнаменование священства Нового Завета Глава 5. Завет Моисея и его образы во Христе Глава 6. Ветхозаветные ритуальные жертвоприношения как символ жертвы Иисуса Глава 7. Праздники Ветхого Завета как прообраз некоторых аспектов жизни во Христе Глава 8. Пророчества Ветхого Завета и их воплощение в жизни Иисуса Христа из Назарета Глава 9. Пророчества Ветхого Завета о пришествии Царства Божьего Приложение 1. Ограничения Библейского толкования Приложение 2. Рекомендации Другие проекты издательстваДжон Окс - Из тени в реальность - Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2022. 368 с.
ISBN: 978-5-6046733-3-1
 

Джон Окс - Из тени в реальность - Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом - Содержание

Благодарность
Предисловие
Введение
 • Глава 1. Исторические прообразы
 • Глава 2. Прообразы Мессии
 • Глава 3. Земная скиния и небесная
 • Глава 4. Священство Ветхого Завета как предзнаменование священства Нового Завета
 • Глава 5. Завет Моисея и его образы во Христе
 • Глава 6. Ветхозаветные ритуальные жертвоприношения как символ жертвы Иисуса
 • Глава 7. Праздники Ветхого Завета как прообраз некоторых аспектов жизни во Христе
 • Глава 8. Пророчества Ветхого Завета и их воплощение в жизни Иисуса Христа из Назарета
 • Глава 9. Пророчества Ветхого Завета о пришествии Царства Божьего
Приложение 1. Ограничения Библейского толкования
Приложение 2. Рекомендации
Другие проекты издательства
 
 

Вернер Бергманн – ЖертвыВернер Бергманн – Жертвы

Grosswallstadt, COV-Verlag, 1988. – 202 с.
 

Вернер Бергманн – Жертвы - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ
 • 1. Предисловие
 • 2. Обзор жизни Моисея (Евр. 11:27)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЖЕРТВЫ
 • 1. Жертва всесожжения (Лев. 1:1-9)
 • 2. Жертва за грех (Лев.4:1-12)
 • 3. Служба священников в Ветхом и Новом Заветах (Исх.30:26-29)
 • 4. Сооружение скинии (Исх.40:18а)
 • 5. Очищение: сегодня и завтра (Исх.19:8-14)
 • 6. Хлебная жертва с жертвой возношения (Лев.2:1-10)
 • 7. Перст (палец), рука (ладонь), мышца (рука), грудь Божия (Исх.8:19-а)
 • 8. Жертва мирная (Лев.З:1-5)
 • 9. Жертва освящения (посвящения с жертвой потрясения (Лев. 7:37)
 • 10. Закон жертв (Лев.6:1-7,18)
 • 11. Жертва повинности (Лев.5:25)
 • 12. Объясняющая вставка к слову ״есть“
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ПОСЛЕСЛОВИЕ
 • Послесловие к жертвам
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРАЗДНИКАМИ И ЖЕРТВАМИ
 • 1. Семь праздников Иеговы по Лев.23
 • 2. Вариационные мысли Писания в Лев.23
 • Суббота
ЧАСТЬ ПЯТАЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ
Заключительное слово, как свидетельство Господу
Перечень графических обзоров

Кевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразовКевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразов

2-е изд.
К., Варух, 2013 - 144 с.
ISBN 978-966-7023-72-9
 

Кевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразов - Содержание

Признательность
Предисловие
Рекомендации
Предметный указатель сокращений в названиях книг Библии
Содержание
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Символический принцип
 • Глава первая. Язык символов
 • Глава вторая. Символические объекты
 • Глава третья. Символические существа
 • Глава четвертая. Символические действия
 • Глава пятая. Символические числа
 • Глава шестая. Символические имена
 • Глава седьмая. Символические цвета
 • Глава восьмая. Символические направления
 • Глава девятая. Символические места
 • Глава десятая. Символы в скинии Моисея
 • Глава одиннадцатая. Символы в книге Откровение
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Принцип прообразов
 • Глава двенадцатая. Язык прообразов
 • Глава тринадцатая. Христо-центрический принцип
 • Глава четырнадцатая. Люди как прообразы
 • Глава пятнадцатая. Должности как прообразы
 • Глава шестнадцатая. Учреждения как прообразы
 • Глава семнадцатая. События как прообразы
 • Глава восемнадцатая. Алфавитный перечень символов и прообразов
 • Список рекомендуемой литературы

Конрад Сондереггер – Мессия Израиля в Ветхом Завете (скиния)Конрад Сондереггер – Мессия Израиля в Ветхом Завете (скиния)

Пер. с англ. – Санкт-Петербург: Христианское общество «Библия для всех», 1998. – 202 с.
ISBN 5-7454-0228-8
 

Конрад Сондереггер – Мессия Израиля в Ветхом Завете (скиния) - Содержание

Предисловие
 • ГЛАВА I. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА СКИНИИ
 • ГЛАВА II. ПРИНОШЕНИЯ
 • ГЛАВА III. КОВЧЕГ ЗАВЕТА (Исход 25:10-22)
 • ГЛАВА IV. СТОЛ ХЛЕБОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Исход 25:23-30)
 • ГЛАВА V. СВЕТИЛЬНИК (Исход 25:31-40)
 • ГЛАВА VI. ПОКРЫВАЛА (Исход 26:1-14)
 • ГЛАВА VII. СКЕЛЕТ СКИНИИ (Исход 26:15-37)
 • ГЛАВА VIII. ЖЕРТВЕННИК (Исход 27:1-8)
 • ГЛАВА IX. ДВОР СКИНИИ (Исход 27:9-19)
 • ГЛАВА X. ААРОН ПЕРВОСВЯЩЕННИК И СВЯЩЕННИЧЕСКИЕ ОДЕЖДЫ (Исход 28)
 • ГЛАВА XI. ЖЕРТВЕННИК ДЛЯ ПРИНОШЕНИЙ КУРЕНИЙ (Исх. 30:1-28)
Послесловие
Как пользоваться словарем
СЛОВАРЬ
 • Проверьте себя!
 • Еврейский алфавит
 • Как читать и пользоваться еврейскими буквами
 • Урок для чтения. Псалом 1
 • "Исход” на еврейском и русском языке

Ричард Букер – Чудо алой нитиРичард Букер – Чудо алой нити

Елгава: Миссия Рика Реннера, «Благая весть», 1996. – 194 с.
 

Ричард Букер – Чудо алой нити - Содержание

Об авторе
Предисловие
Глава 1 - Введение
 • Старая скучная книга - Тайна, интересовавшая меня - Идол, который не может помочь - Бог питает жаждущих -3. Небесный план - Слово от Иисуса - Иисус комментирует Иисуса - Раскрытие тайны - Книга объясняется книгой - Краткое содержание того, что будет впереди -9. Поиск Иисуса -
Глава 2 - Завет крови
 • Истоки - Определим понятие ’’соглашения” - Ритуал древних евреев -. Поиск ’’алой нити” - Ветхий завет - Давид - Саул - Ионафан - Мемфивосфей -. Царствие Давида - Давид помнит свое обетование - Решение Мемфивосфея - Новый завет - Явление Иисуса Христа - Завет Иисуса - Иисус помнит завет - Выбор остается за вами - Условия завета - Принятие завета - Сверхъестественный шрам - Демонстрация шрама - Посвящение в завет
Глава 3 - Во что верил Авраам?
 • Истоки - Ветхий завет - Описание церемонии - Печать обрезания - Обмен именами - Обещанный наследник - Проверка Авраама на веру - Проверка - Авраам предлагает Исаака - Новобрачная выбрана - Повтор пройденного материала - Вера Авраама - Новый завет - Сверхъестественное рождение - Выполнение завета - Идеальная замена - Воскрешение Иисуса - Небесная невеста - Истинные дети Авраама - Дитя Бога - Вступление в завет
Глава 4 - Скиния
 • Истоки - Визитная карточка Бога - Подтверждение завета - Старое и новое - Ветхий завет - Земная скиния - Стан - Двор - Покровы - Входные врата - Медный жертвенник - Медная умывальница - Святилище - Золотой светильник - Стол хлебов предложения - Алтарь кадильный - Святая святых - Ковчег завета - Новый завет - Стан - Покровы - Врата - Жертвенник - Умывальница - Одного раза достаточно - Братство, а не отцовство - Святилище - Золотой светильник - Стол с хлебами предложения - Алтарь кадильный - Святая святых - Ковчег завета-- Завет вечен
Глава 5 - Жертвоприношения
 • Краткий повтор пройденного материала - Истоки - Дилемма Бога - План Бога - Бог рассказывает о Своем замысле - Адам учит своих сыновей - Авель принимает завет - Каин отвергает завет - Завет продолжается - Система жертвоприношений - Ветхий завет - Приношение за грех- - Порядок выполнения жертвоприношений - Приношение за прегрешение - Крик вашего сердца - Всесожжение - Хлебное приношение - Мирное приношение - Старое и новое - Новый завет - Приношение за грех - Приношение за прегрешение - Ходить перед Богом - Всесожжение - Хлебное приношение - Мирное приношение - Поклонение - это личность
Глава 6 - Первосвященник
 • Истоки - Ветхий завет - Священные одежды - День искупления - Первосвященник омывает себя - Он одевается для служения - Приношение за собственный грех - Вхождение в Святая святых - Приношение за грехи народа - Козел отпущения - Одежды славы и красоты - Всесожжение - Намек на лучшие времена - Новый завет - Священные одежды - Он одевается для служения - Символическое омовение - Приношение за грехи мира - Долговое свидетельство - Истинное искупление - Одежды славы и красоты - Совершенный священник - Первосвященник на престоле - Первосвященник уже идет
Глава 7 - Пасха
 • Истоки - Ветхий завет - Меры предохранения - Вечеря народа - Без остатка - Кровь защитила их - Агнец наносит поражение змею - Агнец, вобравший в себя народ - Памятная вечеря - Очищение дома - Участие в вечере - Чаша - Хлеб - Пасха в храме - Храмовые агнцы - Мы приходим в Иерусалим - Иерусалим превращается в бойню - Новый завет - Вечеря Нового завета - Агнец на кресте - Кровь и вода - Это праздник - Агнец на престоле - Царь уже идет - Условия завета - Это единственный Агнец - Очищение духовного дома
Проверочные упражнения
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (4 votes)
Аватар пользователя brat Vadim