Коротаєв - Трагічне минуле - документи свідчать

Трагічне минуле: документи свідчать: збірник документів: Т 65 у 5 т. — Дніпро: Т. 3: Методи боротьби радянських каральних органів з протестантськими організаціями Дніпропетровщини: (1930 – 1960 рр.) / уклад.: Коротаєв О.О. — 2019. — 240 с. (Трагическое прошлое: документы говорят. Методы борьбы советских карательных органов с протестантскими организациями Днепропетровщины: (1930 – 1960 гг.) / сост.: Коротаев А.А. - 2019. - 240 с.)
Сьогодні Україна стала на шлях євроінтеграції, проведення якої неможливе без змін у свідомості українського суспільства. У «реформуванні» ж свідомості важливу роль відіграє інститут церкви, який уособлює в собі совість нації. На жаль, цей інститут в нашій державі не має достатньо позитивного впливу на українське суспільство, що доводить активізація діяльності Президента України у вирішенні питання створення незалежної від Москви Української православної церкви. Саме тому перед історичною наукою сьогодні гостро постає завдання знайти відповідь та визначити причини такого стану інституту церкви.
 
Актуальність даної теми пов’язана із тим, що в нашій країні триває процес «декомунізації», законодавча база якої надала історикам можливість використовувати у своїх дослідженнях документи репресивних органів (ДНУ—КДБ) радянської влади, які довгі роки зберігалися під грифом «цілком таємно» і не були доступні загальному колу науковців. А без їх дослідження побудувати об’єктивну історичну парадигму державно-церковних відносин та розкрити їх репресивну складову було б, на наш погляд, неможливо.
 
Суспільно-політична значущість теми підсилюється ще й зовнішніми обставинами, а саме необхідністю розуміння релігійної політики, яка проводиться у Російській Федерації (далі РФ). Проголошена російським урядом активна підтримка на міжнародній арені РПЦ та здійснення репресій (за Федеральним законом «Про протидію екстремістській діяльності», законом про «небажані організації» та пакетом законів Ярової — Озерова та ін.) щодо протестантських релігійних організацій в РФ нагадує собою повернення державно-церковних відносин до радянського правового формату.
 
Тому однією з актуальних проблем, що потребує переосмислення й об’єктивного висвітлення сьогодні, є проблема відносин влади й інституту церкви, зокрема однієї з найбільш активної його частини, яку представляють протестантські релігійні громади та організації України взагалі і Дніпропетровської області зокрема. Результати дослідження цієї теми допоможуть розкрити проблеми державно-церковних відносин, що мали місце в Україні за радянських часів, та осмислити їх сучасний стан в РФ.
 
Протестантські релігійні організації — це релігійні течії та конфесії, які сповідують такий різновид християнства, як протестантизм. Протестантизм, за визначенням Д. Ушакова, — всіляке віровчення, яке виникло у західному християнстві у зв’язку з реформацією (лютеранство, кальвінізм та ін.) як протест проти католицизму [2]. На теренах пострадянського ж простору протестантські релігійні організації та союзи виникли не в результаті протесту віруючого населення проти догматів католицизму чи православ’я, а як результат пієтизму, що виражався у прагненні більшості із них повернутися до чистоти євангельської віри, а тому у вітчизняній історичній науці до них часто застосовується термін «євангельські» релігійні організації чи союзи.
 

Трагічне минуле: документи свідчать - Збірник документів у 5 т. – Том 3

Дніпро: Дніпропетровська обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг «Реабілітовані історією»; Вид-во «Монолит», 2018. - Т. 3: Боротьба радянських каральних органів з протестантськими організаціями Дніпропетровщини (1930—1960рр.) / уклад.:О.О. Коротаєв. — 2019. — 260 с.
ISBN 978-617-7369-22-5
 

Трагічне минуле: документи свідчать – Том 3 – Зміст

З ІСТОРІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Є. І. Бородін, В. В. Іваненко, Л. Л. Прокопенко, О. О. Коротаєв
ПРОТЕСТАНТСЬКІ КОНФЕСІЇ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ПІД КОНТРОЛЕМ РАДЯНСЬКИХ КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ (1930—1960 рр.) О. О. Коротаєв
РАДЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ ЩОДО ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО РУХУ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ (1930—1960 рр.) Археографічна передмова О. О. Коротаєв
 • № 1. Постанова ОДНУ про притягнення до карної відповідальності правління Всеукраїнського союзу ХЄВ на чолі з Воронаєвим І. Ю. 6 січня 1930 р
 • № 2. Витяг із протоколу допиту Воронаєва І. Ю. про його співробітництво з органами ОДНУ в якості їх секретного агента. 22 січня 1930 р
 • № 3. Витяг із протоколу допиту Воронаєва І. Ю. про його співробітництво з органами ОДНУ в якості їх секретного агента (продовження). 25 січня 1930 р
 • № 4. Постанова ОДНУ про притягнення у якості обвинуваченого голови Всеукраїнського союзу ХЄВ Воронаєва І. Ю. 26 січня 1930 р.
 • № 5. Витяг з обвинувального висновку всесоюзних благовісників союзу ХЄВ у Дніпропетровській області Понурка Г. Г. та Пономарчука Д. І. 10 квітня 1930 р.
 • № 6. Витяг із протоколу допиту заступника Воронаєва І. Ю. Колтовича В. Р. про його співробітництво з органами ОДНУ в якості їх секретного агента. 14 квітня 1930 р.
 • № 7. Витяг із протоколу допиту секретаря всеукраїнського союзу ХЄВ Подлєсного І. М. про його співробітництво з органами ОДНУ в якості їх секретного агента. 14 квітня 1930 р.
 • № 8. Постанова ОДНУ про притягнення у якості обвинуваченого заступника голови всеукраїнського союзу ХЄВ Колтовича В. Р. 15 квітня 1930 р.
 • № 9. Витяг з протоколу трійки ДПУ УРСР щодо засудження Понурка Г. Г. та Пономарчука Д. І. 27 квітня 1930 р.
 • № 10. Витяг із обвинувального висновку Воронаєва І. Ю. та ін. 5 липня 1930 р.
 • № 11. Витяг з циркулярного листа СОУ ОДНУ СРСР до місцевих управлінь про стан і перспективи церковного руху та чергових задачах органів ОДНУ. 22 березня 1930 р.
 • № 12. Заява про зречення сану та розрив з релігією голови Всеукраїнського союзу ХЄВ Воронаєва І. Ю. 26 серпня 1930 р.
 • № 13. Витяг із протоколу засідання судової трійки при колегії ДПУ УРСР у справі Воронаєва І. Ю. та ін. 4 вересня 1930 р.
 • № 14. Витяг із вироку Понурка Г., Доброгорського М., Гаркуши С., Крихти М., Асаулова М. 28 листопада1935 р.
 • № 15. Вирок Спецколегії дніпропетровського обласного суду у відношенні Пономарчука Н. К. 16 квітня 1936 р.
 • № 16. Обвинувальний висновок Дніпродзержинського міськвідділу НКДБ по справі Бута М. С. та ін. 13 вересня 1937 р.
 • № 17. Витяг з протоколу обласного з’їзду єпископальної церкви ХЄВ у м. П’ятихатки. 1 листопада 1942 р.
 • №18. Директива комісара НКДБ Меркулова В. М. до місцевих управлінь про заміну на звільнених від німців територіях служителів культу перевіреною агентурою НКДБ. 7 лютого 1943 р.
 • № 19. Циркулярний лист наркома НКДБ УРСР Савченка С. Р. до місцевих управлінь про оперативну роботу у релігійному середовищі. 26 січня 1944 р.
 • № 20. Із доповідної записки голови РСРК Полянського І. В. в РНК СРСР про створення ВСЄХБ. 24 червня 1944 р.
 • № 21. Циркулярний лист-роз’яснення РСРК про звільнення від служби в червоній армії служителів культу. 22 березня 1945 р.
 • № 22. Циркулярний лист РСРК про реєстрацію діючих релігійних громад 13 квітня 1945 р.
 • № 23. Циркулярний лист РСРК про заборону реєстрації п’ятидесятників уповноваженими РСРК. 16 квітня 1945 р.
 • № 24. Вирок по справі голови Дніпропетровського обласного об’єднання ЄХБ Шаповалова Д. Д. та його заступника Подзорова П. Ф. З лютого 1945 р.
 • № 25. Вирок по справі голови всеукраїнського союзу ХЄВ єпископа Понурка Г. Г. м. Дніпропетровськ. 28 серпня 1945 р.
 • № 26. Витяг з доповідної записки уповноваженого РСРК по Дніпропетровській області Павлова М. про ХЄВ. 18 травня 1945 р.
 • № 27. Витяг з інформаційної довідки уповноважено РСРК по Дніпропетровській області Павлова М. за 1945 р.
 • № 28. «Серпнева» угода про об’єднання ХВЄ із ВСЄХБ в один релігійний союз ВСЄХБ. 24 серпня 1945 р.
 • № 29. Доповідь наркома НКДБ Савченко С. Р. про результати агентурно-оперативної та слідчої роботи НКДБ УРСР за період Радянсько-німецької війни 1941—1945 рр. 19 вересня 1945 р.
 • № 30. Витяг із інструктивного листа заст. голови РСРК Садовського Ю. про порядок реєстрації общин ХЄВ та ЄХБ в Дніпропетровській області. 24 жовтня 1945 р.
 • №31. Витяг із доповідного листа Полянського І. В. до Молотова В. М. про створення та «укрупнення» союзу ВСЄХБ. 21 листопада 1945 р.
 • № 32. Лист заступника голови РСРК при РНК СРСР Садовського Ю. Про завдання в роботі уповноваженого РСРК в Дніпропетровській області Павлова М. 23 листопада 1945 р.
 • № 33. Витяг з інструктивного листа уповноваженого РСРК по УРСР Вільхового П. про методику роботи з ХЄВ у Дніпропетровській області. 29 листопада 1945 р.
 • № 34. Із доповідної записки міністра МДБ УРСР Савченка С. Р. про хід виконання агентурної справи «ПРОРОКИ» 17 травня 1946 р.
 • № 35. Доповідна записка міністра МДБ УРСР Савченка С. Р. про хід об’єднання ХЄВ із ВСЄХБ. 21 червня 1946 р.
 • № 36. Заява керівництва колишнього союзу ХЄВ до Президії ВСЄХБ про порушення служителями ВСЄХБ умов московської угоди. 17 березня 1948 р., м. Дніпродзержинськ
 • № 37. «ПРОРОКИ» (справа О. Бідаша) коротка історична довідка УКДБ по Дніпропетровській області. Січень 1948 р.
 • № 38. Протокол допиту С. Маріна про організацію з’їзду керівників ХЄВ у Дніпродзержинську. 13 липня 1948 р.
 • № 39. Витяг з обвинувального висновку за результатами проведення агентурної справи «ПРОРОКИ» на Маріна С., Бідаша П. та ін. 26 липня 1948 р.
 • № 40. Лист Бідаша П. І. та Левчука І. А. до голови ВСЄХБ Жидкова Я. І. із Воркути. 26 лютого 1949 р.
 • № 41. Коротка характеристика старшого пресвітера по Дніпропетровській області Мельникова М. М. 9 листопада 1951 р.
 • № 42. Витяг із довідки про стан релігійного руху на Дніпропетровщині. 15 травня 1952 р.
 • № 43. Витяг із доповідної записки начальника УКДБ Дніпропетровської області полковника Єрмолова М.Г. 13 липня 1955 р.
 • № 44. Витяг з плану агентурно-оперативних заходів 6 відділу 4 Управління КДБ при РМ УРСР. 17 березня 1955 р.
 • № 45. Заява єпископа ХЄВ Понурка Г.Г. та пресвітера ХЄВ Бута М.С. до старшого пресвітера ВСЄХБ по УРСР Андреєва О.Л. 7 грудня 1955 р.
 • № 46. Лист старшого пресвітера ВСЄХБ по Дніпропетровській області Мельникова М. М. до старшого пресвітера ВСЄХБ УРСР Андреєва О.Л. 11 лютого 1956 р.
 • № 47. Витяг з доповідної записки заст. начальника УКДБ по Дніпропетровській області Дідуся В. І. про оперативну роботу в релігійному середовищі. 18 лютого 1956 р.
 • № 48. Витяг із доповідної записки голови КДБ УРСР Нікітченка В. Ф. про оперативну роботу серед осіб звільнених з таборів. 6 березня 1956 р.
 • № 49. Витяг з доповідної записки начальника 5 відділу 4 управління КДБ УРСР полковника Сухоніна В. про оперативну роботу у релігійному середовищі. 24 листопада 1956 р.
 • № 50. Витяг з доповідної записки начальника УКДБ по Дніпропетровській області Ткачова А. Ф. про оперативну роботу в релігійному середовищі за 1956 р.
 • № 51. Повідомлення та протокол бесіди Бідаша П. із Вільховим П., Андреєвим О., Пономарчуком Д. та Мельниковим М. 1956 р.
 • № 52. Із звернення Бідаша П. І. та ін. до християн віри євангельської, які не увійшли в об’єднання, та що вийшли з об’єднання. 1956 р.
 • № 53. Бланк заяви членів союзу ХВЄ до голови РСРК при РМ СРСР про реєстрацію союзу ХВЄ в РСРК
 • № 54. Бланк уповноваження віруючих ХВЄ Бідашу П. І. представляти їх інтереси в органах радянської влади
 • № 55. Звернення єпископа ХВЄ Бідаша П. І. до голови РСРК Полянського І. В. про реєстрацію союзу ХВЄ незалежно від ВСЄХБ. 1956 р.
 • № 56. Звернення єпископа ХВЄ Бідаша П. І. до Президії ВР СРСР про реєстрацію союзу ХВЄ незалежно від ВСЄХБ. 1956 р.
 • № 57. Заява єпископа ХВЄ Бідаша П. І. до Хрущова М. С. про реєстрацію союзу ХВЄ незалежно від ВСЄХБ. 16 листопада 1956 р.
 • № 58. Звернення керівного складу ВСЄХБ до всіх громад євангельських християн-баптистів по Україні, а також до всіх братів і сестер з християн віри євангельської, що перебувають поза єдністю. 1956 р.
 • № 59. Витяг із протоколу допиту Маріна С., як свідка у справі Бідаша П. та ін. 25 березня 1957 р.
 • № 60. Витяг із вироку кримінальної справи на єпископа ХВЄ Бідаша П. І. та ін. 31 травня 1957 р., м. Дніпропетровськ
 • № 61. Витяг із Касаційної скарги Шепеля В. С., засудженого по справі Бідаша П. 14 червня 1957 р.
 • № 62. Витяг із плану агентурно-оперативної роботи 5 відділу 4 Управління КДБ УРСР на 2 квартал 1957 р.
 • № 63. Витяг з довідки про результати агентурно-оперативної роботи КДБ УРСР в релігійному середовищі за 1956—1957 рр.
 • № 64. Витяг із плану оперативних заходів при святкуванні 40-ї річниці Жовтневої революції. 12 жовтня 1957 р.
 • № 65. Витяг із доповідної записки начальника 4 відділу УКДБ по Черкаській області про вербування помічника Бідаша П. єпископа ХЄВ Білих В. 19 грудня 1957 р.
 • № 66. Результати агентурно оперативної роботи 5 відділу 4 Управління КДБ УРСР за 1957 р.
 • № 67. Зведені цифрові дані з агентурно-оперативної роботи 5 відділу 4 Управління КДБ УРСР у 1957 р.
 • № 68. Із доповідної записки начальника УКДБ по Дніпропетровській області Ткачова А. Ф. про роботу 4 відділу у 1957 р.
 • № 69. Витяг із плану роботи 5 відділу 4 Управління КДБ УРСР на лютий — травень 1958 р.
 • № 70. Витяг із виступу голови КДБ УРСР Нікітченка В. Ф. на оперативній нараді керівного складу 4-х відділів УКДБ України. Січень 1959 р.
 • №71. Витяг із доповідної записки Шульженко Б. С. про результати агентурно-оперативної роботи КДБ УРСР в релігійному середовищі за 1958 р.
 • № 72. Витяг із плану заходів про посилення контррозвідувальної діяльності КДБ УРСР в релігійному середовищі у 1959 р.
 • № 73. Витяги із доповідей Нікітченка В. Ф. про агентурно-оперативну роботу в релігійному середовищі. Січень 1959 р.
 • № 74. Витяг з інструктивного листа до старших пресвітерів ВСЄХБ за 1960 р.
 • № 75. Витяг із доповідної записки уповноваженого РСРК по Дніпропетровській області П. Зуєва про ситуації у релігійному середовищі. 7 жовтня 1960 р.
 • № 76. Лист очільників ініціативної групи ЄХБ Прокофьєва О.Ф. та Крючкова Г.К. до президії ВСЄХБ. 13 серпня 1961 р.
 • № 77. Із протоколу наради оргкомітету ЄХБ про відлучення президії та старших пресвітерів ВСЄХБ. З липня 1962 р.
 

Категории: 

Благодарю сайт за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (3 votes)
Аватар пользователя sacha1