Україна і Литва в XIV-XVI століттях

Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти
Приєднання українських земель до Чорного моря включно мало для Великого князівства Литовського важливе значення. Литовська держава через Україну отримала вихід до Чорного моря, завдяки чому відкрилися шляхи до прямих контактів із Молдавією, Валахією, генуезькими колоніями в Криму, князівством Феодоро, Візантією, Туреччиною, Трапезундською імперією тощо. Водночас українські прикрили центральні райони держави від нападів татарських чамбулів.
 
Орді, незважаючи на її потужні удари, в останній третині X IV - першій третині XV ст. так і не вдалося пробитися крізь Київщину і Поділля. При цьому використання союзних орд дало змогу литовським правителям здобути перемоги на інших напрямках. Яскравим прикладом успіху такого союзу стала Грюнвальдська битва, в  якій  на  боці  Вітовта  воювали  татари  хана Джелал-ад-діна.
 
Однією  з  родзинок  України  було  її  положення як транзитної території,  через яку відбувалася торгівля Є вропейської та А зійської цивілізацій.  Великий  Ш овковий  шлях,  яким протягом  століть  надходили  товари  з Далекого  Сходу до  Європи  і  назад,  приносив  величезні  прибутки тим  країнам,  через які  пролягав. Одним із відрізків цього шляху з Малої Азії  і  Кавказу  йшла  до  Криму,  насамперед до  Кафи.  Саме  з  неї товари  морем  і  сушею діставалися  європейських  країн,  саме  сюди надходили товари у зворотному напрямку.
 

Україна  і  Литва  в  XIV-XVI  століттях.  Політико-правові  та  соціально-економічні аспекти

Відповідальний  редактор -  академік НАН України Смолій Валерій Андрійович
В.  Г.  Берковський, А. В. Блануца, Д.  П.  Ващук, А.  О.  Гурбик,  Б.  В.  Черкас.
Луцьк:  ПрАТ «Волинська ообласна друкарня», 2011. -   256 с.: 28 с. іл.
ISBN 978-966-361-593-6
 

Україна  і  Литва  в  XIV-XVI  століттях.  Політико-правові  та  соціально-економічні аспекти - Зміст

Шановний читачу! Клімчук Б.  П.
Передмова. Смолій В. А 
 • Частина 1 Українські землі у складі Великого князівства Литовського : політичний аспект відносин (Черкас Б.  В .)
  • Розділ 1. Україна під прямим управлінням центральної влади
  • Розділ 2. Стабілізація політичної ситуації на українському кордоні
  • Розділ 3. Спроби центрального уряду повернути старі кордони
  • Розділ 4. Стародубська війна і Україна
 • Частина 2 Правова  система та механізми її функціонування (Ващук Д.  П.)
  • Розділ 1. Рецепція та ґенеза права України
  • Розділ 2. Уставні земські грамоти
  • Розділ 3. Судочинство в Україні. Процесуальні норми
  • Розділ 4. Кримінальне право
  • Розділ 5. Майнові та цивільн і правовід носини, сімейне право
  • Розділ 6. «Старина» і «новина»: звичаєве право та законодавча  ініціатива
 • Частина З Економічний розвиток та соціальні відносини
  • Розділ  1. Соціальні групи та стани (Блануца А. В. )
  • Розділ 2. Аграрні відносини (Гурбик А. О .)
  • Розділ 3. Соціально-територіальні спільноти (Гурбик А. О .)
  • Розділ 4. Народна правосвідомість (Гурбик А. О.)
  • Розділ 5. Шляхетське землеволодіння (Блануца А. В.)
  • Р озділ 6. Розвиток торгівлі (Берковський В. Г.)
Список використаних джерел та літератури
 

Україна  і  Литва  в  XIV-XVI  століттях.  Політико-правові  та  соціально-економічні аспекти - Передмова

 
Жоден народ, жодна країна навряд чи може претендувати на повноправну суб'єктивність у світовій цивілізації без вшанування своїх витоків, своєї історії та взаємин  із сусідами. Історія  зберігає  не  лиш е  генетичний  код нації.  Знання  минулого  дозволяє  визначити магістралі  майбутнього  розвитку,  убезпечує від повторення  багатьох  і багатьох  помилок, вчить  правильно  будувати  відносини  з  сусідами.
 
Історичний  поступ  українського  народу сповнений  героїчною  романтикою,  блискучими  перемогами  й  трагізмом  поразок  в боротьбі  за  своє  національне утвердження, злетами  духовності,  розквітом  державотворчих  процесів  і  періодами  їх  згасання  під впливом зовніш ньополітичних чинників.
 
За останній час зроблено чимало для  повернення  народу  історичної  пам’яті.  Одні з  періодів  національної  історії  досліджені достатньо  глибоко.  На  інші  історики лише починають  звертати  свою  увагу.  У  цьому контексті  безперечний  інтерес  становлять X IV -X V I  століття,  коли  українські  землі  розвивалися  в  соціокультурному просторі  Великого  князівства Литовського  і,  завдячуючи зваженій  політиці  українських  і  литовських князів,  змогли  зберегти  й  розвинути  осередки  власної державності.
 
С пільність  минулого,  єдність  історичних та  культурних традицій українського  і литовського  народів  стали  надійним  підґрунтям для  сучасного  партнерства  між Україною та Литовською  Республікою.  Завдяки  добрій волі й обопільним зусиллям нашим народам вдалося  зберегти  та  примножити  здобутки попередників,  зміцнити взаємні  сим патії  й повагу.
 
Сподіваємося,  ця  книга  буде  справжнім подарунком  для  тих  українців,  для  яких Литва  стала  другою  батьківщ иною.  Вона допоможе  їм  долучитися  до  свого коріння, підніме завісу над «темними  віками»  Середньовіччя,  коли  історичні  долі  українського  і литовського  народів  тісно  переплелися,  заклавши  на  майбутнє глибокі  підвалини  взаєморозуміння  і  тісного  співробітництва  між двома державами.  Пропоноване  видання,  у якому в  нарисовому стилі  представлено  погляд українських  литуаністів  на  окремі  проблеми  історії  українських  земель  у  складі Великого  князівства  Литовського,  в  цілому стане  при  нагоді для  широкого громадського загалу України та Литовської Республіки.
 
Валерій СМОЛІЙ, академік НАН України
 

Категории: 

Благодарность за публикацию: 

Ваша оценка: Нет Average: 10 (3 votes)
Аватар пользователя brat Andron